"Не можеш да парцелираш свободата на парчета защото свободата е всичко или нищо". - Тертулиан, адвокат и богослов, II-III в.


НОВО В БЛОГА

  •   Коалицията от евангелско-протестантски църкви и деноминации, противопоставяща се на ограниченията на свободата на съвестта, вярата и словото чрез изменения на религиозния закон, бе взела решение на среща в края на октомври т.г. за възможно сезиране на Венецианската комисия относно Законопроекта з...

 


Декларация от 28 май, допълнена на 1.11.2018 г. срещу Проекти за изменение и допълнение на Закон за вероизповеданията, внесени от БСП, ГЕРБ и ДПС и Обединени патриоти. Подпишете петицията! 

Декларацията, за изтегляне
Анализ на двата законопроекта, който важи и за обединения законопроект от 19.10.2018 г.
Декларацията, преведена на английски език; (Declaration against anti-religious bills in English)
Петиция срещу ЗИДЗВ; (the Petition in defense of reglious freedom in English, sign here)
Меморандум на Алианс за защита на свободата, международна адвокатска организация, до Народно събрание (original in English)Половата дистрофия – социалният експеримент на новия строй

Конвенция е термин, който обозначава, в някои случаи и съгласно контекста на употребата, международно съглашение. Обикновено конвенциите са международни многостранни договори, в които страните са държави, и на практика – народите, които държавите представляват.

Конвенциите заемат височайше място в международното право като документи, които закрепяват принципи от важно значение в международната общност и с приложение в живота на съответната нация и нейните граждани. Такава например е Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. В ЕКПЧ са залегнали основни принципи на човешките права, които следва да бъдат спазвани от страните и техните правителства, подписали същата.

В този контекст Истанбулската конвенция има претенцията да бъде с подобен статут.

Продължава...


Вярата не е увереност в несъществуващото, а в невидимото.
– Ейдън Тоузър, американски пастор и автор от 20-ти век 


Печатните сборници на
издателска програма "Свобода за всеки"


Християнство и национална сигурност. Посткомунистически, исторически и библейски контекст (2017)

Християнство и политика: сътрудничество или противопоставяне? (2015)
 Отношенията църква-държава след падането на комунизма (2013)
(Поръчайте сборниците в онлайн книжарницата www.crossroadbooks.org) 

Анализи

Ценности срещу политика. Фрагментацията и радикализацията като основна заплаха за християнските общности

От Момчил Методиев

Съвременната държава: От тоталитарен идол към богоугоден управник

От Виктор Костов

Национална сигурност и религиозен плурализъм

От Цанко Митев

 (Бележка от редакцията: Поради обновление в сайта ни е възможно някои функции да не изглеждат и работят както обикновено. Благодарим за търпението.)