Не можеш да парцелираш свободата на парчета защото свободата е всичко или нищо. – Тертулиан, адвокат и богослов, II-III в.

 


НОВО В БЛОГА

  • Когато се опитаме да вникнем в мотивите, движещи както политически, неправителствени и икономически организации, така и обикновените хора, ще видим, че битката за власт е един от най-често срещаните двигатели в човешката история. Властта е сила и възможност за реализация. Всеки иска да бъде силен и ...


ИЗБРАНО ОТ РЕДАКТОРА

Държавата има стратегия за Вашите деца

Закон за вероизповеданията, изм. и доп., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила 01.01.2019 г. - крачка назад от свободата на религията и съвестта

 


Новият брой 

Християнското свидетелство в публичното пространство. Лекции от конференция „Бог и цезар 2018 г.“Съдържание на брой 52

БЕЛЕЖКА ОТ РЕДАКТОРА: Броят е публикуван на 30-ти декември, 2018 г. Поради проблеми с навигиацията към всяка от статиите от отделните статии, моля, върнете се към настоящата страница на уводните думи, и ползвайте съдръжанието по-горе, за да влезете в другите статии от брой 52.


Половата дистрофия – социалният експеримент на новия строй

Брой 51

Конвенция е термин, който обозначава, в някои случаи и съгласно контекста на употребата, международно съглашение. Обикновено конвенциите са международни многостранни договори, в които страните са държави, и на практика – народите, които държавите представляват.

Конвенциите заемат височайше място в международното право като документи, които закрепяват принципи от важно значение в международната общност и с приложение в живота на съответната нация и нейните граждани. Такава например е Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. В ЕКПЧ са залегнали основни принципи на човешките права, които следва да бъдат спазвани от страните и техните правителства, подписали същата.

В този контекст Истанбулската конвенция има претенцията да бъде с подобен статут.

Продължава...

Брой 51, Май 2018 г., съдържание:

Уводни думи на редактора и съдържание

Сатанинската същност на Истанбулската конвенция и правната мисъл на ВКС: „Тя е транссексуален мъж“

Какво видяхме и какво не видяхме в огледалото на Истанбулската конвенция

Принципите от Йогиакарта

Лили – един символ на джендър идеологията 

Нов „строй” или ново „робство”?

Конвенцията преди всичко създава проблеми, а не ги решава

Смисълът на семейството в отпора срещу Истанбулската конвенция (Превесът на традициите над християнския възглед)

Джендър идеологията – демонът на неолиберализма


*****
Вярата не е увереност в несъществуващото, а в невидимото.
– Ейдън Тоузър, американски пастор и автор от 20-ти век 


Печатните сборници на
издателска програма "Свобода за всеки"


Християнство и национална сигурност. Посткомунистически, исторически и библейски контекст (2017)

Християнство и политика: сътрудничество или противопоставяне? (2015)
 Отношенията църква-държава след падането на комунизма (2013)
(Поръчайте сборниците в онлайн книжарницата www.crossroadbooks.org) 

Анализи

Свободата на съвестта през призмата на отношението църква – държава: практични измерения
Анатолий Еленков

Морално-практични аспекти на участие на християните в европейската политика
Лука Волонте

Ценности срещу политика. Фрагментацията и радикализацията като основна заплаха за християнските общности
Момчил Методиев


Брой 52


Правозащитна кампания 2018

Декларация от 28 май, допълнена на 1.11.2018 г. срещу Проекти за изменение и допълнение на Закон за вероизповеданията, внесени от БСП, ГЕРБ и ДПС и Обединени патриоти.

Декларацията, за изтегляне
Анализ на двата законопроекта, който важи и за обединения законопроект от 19.10.2018 г.
Декларацията, преведена на английски език; (Declaration against anti-religious bills in English)
Петиция срещу ЗИДЗВ; (the Petition in defense of reglious freedom in English, sign here)
Меморандум на Алианс за защита на свободата, международна адвокатска организация, до Народно събрание (original in English)


(Бележка от редакцията: Поради обновление в сайта ни е възможно някои функции да не изглеждат и работят както обикновено. Благодарим за търпението. На тази страница можете да се запознаете с нашата "Политика за поверителност"/GDPR.)