"Не можеш да парцелираш свободата на парчета защото свободата е всичко или нищо". - Тертулиан, адвокат и богослов, II-III в.

(Бележка от редакцията: Поради обновление в сайта ни е възможно някои функции да не изглеждат и работят както обикновено. Благодарим за търпението.)


НОВИЯТ БРОЙ 51 НА СВ

  Половата дистрофия – социалният
експеримент на новия строй
 

 


Петдесет броя свобода: тринадесет години "Свобода за всеки"

В настоящия брой отбелязваме юбилей – петдесетото издание на журналната секция на нашия сайт. В броя ще прочетете няколко мнения на наши редактори и автори и можете да разгледате снимки от събития, проведени от Свобода за всеки през годините.

Благодаря на всички над 100 автори, участвали с оригинални материали. Работили сме с редица изключителни български и чуждестранни автори. Без сътрудничеството и сработването на редакторския и сътруднически екип не би било възможно да постигнем това постоянство и увереност в представянето на посланието на истината и свободата, както ги познава и проповядва християнството.

Благодарим също на читателите, изпратили ни насърчителни пожелания по повод този маркер в дейността на Свобода за всеки – 50-то издание.

Продължава...


Вярата не е увереност в несъществуващото, а в невидимото.
– Ейдън Тоузър, американски пастор и автор от 20-ти век 


Печатните сборници на
издателска програма "Свобода за всеки"


Християнство и национална сигурност. Посткомунистически, исторически и библейски контекст (2017)

Християнство и политика: сътрудничество или противопоставяне? (2015)
 Отношенията църква-държава след падането на комунизма (2013)
(Поръчайте сборниците в онлайн книжарницата www.crossroadbooks.org