52

Християнското свидетелство в публичното пространство. Лекции от конференция „Бог и кесар 2018 г.“

Написана от Екип СВ


В края на ноември проведохме годишната конференция Бог и цезар 2018. (Или както правилно бихме могли да я наречем с терминология от Новия Завет на български – „Бог и кесар“.)  Темата беше „Християнското свидетелство в публичното пространство“.

В брой 52 на СВ Ви предлагаме няколко презентации, оформени като статии за едноименния брой.

Съдържание на брой 52

БЕЛЕЖКА ОТ РЕДАКТОРА: Броят е публикуван на 30-ти декември, 2018 г. Поради проблеми с навигиацията към всяка от статиите от отделните статии, моля, върнете се към настоящата страница на уводните думи, и ползвайте съдръжанието по-горе, за да влезете в другите статии от брой 52.