За нас

"Свобода за всеки" е сайт за свободата на съвестта, религията и словото, както и за християнска апологетика. Същото название носи и нашата правозащитна и издателска дейност, в подкрепа на традиционните семейни ценности и основни човешки права, закрепени в международноправни документи, гарантиращи човешкото достойнство, справедливостта и истината.


Електронното списание "Свобода за всеки" се публикува в Интернет от декември 2004 г. С него предоставяме форум за диалог по въпросите на свободата на съвестта, избора и изразяването на религиозна вяра. Темите, с които се занимаваме, целят дискусия и изясняване на богословското, политическото или правното разбиране на тези понятия.

През годините на демокрация след 1990 г. България доказано среща трудности с възприемането на идеята за идеологически и религиозен плурализъм. Единството на нацията често неправилно е схващано като унифициране на всички идеи в една, на всички "вери" в единна идеология. Ако ценностите на свободата на мисълта, съвестта, вярата и словото останат чужди на едно общество, самото то никога не може да израсте над своята неспособност да бъде свободно, демократично и благоуспаяващо. Как да живеем заедно и все пак да съвместим различните си схващания за Истината? Кои граници могат да се прекрачват и кои - не?

Именно тези проблеми, видени от различни гледни точки, но за нас винаги от библейски и християнски ъгъл, са в основата на нашите публикации и темите, които задаваме. През години сме работили с над 100 автори, като тематичните броеве и раздел "Анализи" са съставени от материали от над 300 статии и редакционни въведения, с 97% оригинални статии специално писани за нас. Преводните статии са препечатани след получено изрично разрешение на техните автори или държатели на авторското право.
 
Нашето желание е също да дадем възможност за практическото усвояване на ценността на свободата на всеки да изразява религията си в условията на толерантност и зачитане на правилата на демокрацията и свободното гражданско общество. Считаме, че диалогът може да допринесе за (1) разбирането на същността и ценността на тези фундаментални свободи и (2) практическото приложение на механизми за усвояването на тези свободи в съвременното общество в България.

В този контекст отношенията църква-държава и религиозни общности-държава също попадат в тематиката. Участието на християните в публичния дебат, независимо от това дали са православни, протестанти или католици, както и в политическите активности в съвременното пост-християнско и дори антирелигиозно общество, също са предмет на изследване. Изданието ни е насочено към популярния читател, както и към читателите със специализиран интерес.

В раздел "Броеве" публикуваме от два до четири тематични броя годишно.  В разделите "Блог" и "Анализи" поместваме актуални аналитични есета, както и статии с новини от страната и света по тематиката описана по-горе, вкл. и новини относно защитата на правото на свобода на словото, вярата, образованието и традиционните семейни ценности.


Редакторски екип

 

vk feb2015Виктор Костов
Главен редактор

Виктор Костов е адвокат и правозащитник. Доктор по философия в областта на междукултурните науки, (2009), Fuller Graguate Schools, Калифорния, САЩ. В изследователската си дейност специализира по въпросите на свободата на религия и отношенията между църква и държава. Занимава се с проблемите на свободата на съвестта, словото и мястото на християнската вяра в публичния дебат, от 1992 г. Редактор-съставител на сборниците Отношенията църква-държава след падането на комунизма (2013 г.), Християнство и политика. Сътрудничество или противопоставяне (2015), Християнство и национална сигурност. Постомунистически, исторически и библейски контекст (2017). Член на Софийска адвокатска колегия от 1992 г.

 

Nevena Stefanova 4 Невена Стефанова
Координатор, редактор-коректура

Невена Стефанова е завършила право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Практикува като адвокат на свободна практика от 1995 г. Тогава започва и участието ѝ в казуси, свързани с проблемите на свободата на религията. От 2004 г. е координатор проекти и съдебни дела към „Свобода за всеки“ - онлайн списание и адвокатска и правозащитна група.

  

Валентин Кожухаров Валентин Кожухаров
Редактор и сътрудник

Д-р Валентин Кожухаров е преподавател-богослов и мисионер. Спомага за диалога между православни и неправославни. Преподавал е в православния богословски факултет на Великотърновския университет и в руски православен институт в Москва. Работил в Отдела за религиозно образование и катехизация на Московската Патриаршия. От 2009 г. е лектор на свободна практика и преподавател по християнско образование и мисиология в Института по мисиология за централна и източна Европа в Хайлигенкройц, Австрия и в богословски колежи във Великобритания. Ръководител е на докторанти и член на изпитна комисия по мисиология.
 

Hristo Berov
Христо Беров
Сътрудник и кореспондент от Германия

Христо П. Беров е български и германски юрист. Изследователската му дейност обхваща главно история и теория на правото, право на религиозните общности и права на човека. Интересът му към богословието е концентриран в областта на догматиката и каноничното право.

 

Явор Петров Явор Петров
Сътрудник

Явор Петров е протестантски пастор в „Християнски мисионерски център – Видин“. Явор е писател, автор на стихосбирката „Където се пресичат времето и вечността” (1999 г.) и сборниците с разкази „Някой пред вратата” (2005 г.) и „Поетът или поредната сексистка свиня” (2012 г.) 

 

Пролетка Петкова Пролетка Петкова
Офис администратор

Пролетка Петкова е асистент и технически сътрудник в текущата и организационна работа на "Свобода за всеки". Като доброволец към християнска неправителствена организация в продължение на 7 години е работила с деца и младежи от домовете за сираци в Северозападна България, както и с улични деца.  

 

Венци Тоневски Венци Тоневски
Главен уеб дизайнер

Венци Тоневски е главен уеб дизайнер и консултант по интернет присъствието на Свобода за всеки. Той е издател и главен редактор на християнския уеб портал - християни.ком. Има техническо образование в областта на уеб дизайна, компютърните системи и компютърните мрежи. Поддържа и развива десетки уеб проекти, по-популярни от които Християни.ком, Българско Семейство, Български Репортер, Видео портал - църква.ком и Български Християнски Форуми.  

 


Дейности

Мисия

Да осигурим свобода на религията и съвестта за всеки и да допринесем за отношения между църквата и държавата, присъщи на демократичното и модерно гражданско общество.

Диалог

Диалогът между страните и хората, заинтересувани от темите, касаещи свободата на съвестта и свободата на избора на вяра, и нейното практикуване и изразяване, е съществено условие за успешното прилагане на конституционните и международни норми за защита на тези фундаментални права на личността.

Образование и информация

Разпространението на информационни и образователни материали на достъпен език за широката публика и специализираните читатели допринася за изясняване на същността и ценността на свободата на религията, съвестта, мисълта и словото. Това постигаме чрез нашите интернет и печатни издания, както и чрез конференции и образователни семинари.

Правозащитна дейност

Защита на християнските ценности, традиционното семейство и основни човешки права на свобода на вярата, съвестта, словото, сдружаването и др. пред съдебни и административни органи, в публични и медийни дебати и по повод на законодателни инициативи.