Върховен административен съд: сексуалната ориентация не е порок, а правно значим човешки белег

ВАСВ свое решение от 11 декември 2013 г. Върховен административен съд (ВАС) реши, че свободата на словото следва да бъде ограничавана в полза на защитата на “правото” на сексуална ориентация. В решението се потвърждава решение на по-долен съд, че режисьорът Андрей Слабаков е извършил дискриминация по признак “сексуална ориентация”, защото е изразил негативно мнение по отношение на “гейовете” в предаването “На инат” по Нова телевизия, излъчено през април 2011 г. Съдебното решение на ВАС е опасен прецедент, в който се ограничава свободата на словото и на изказване на мнение по начин, който ще има смразяващ ефект за плурализма и свободния публичен дебат. ВАС изтъква в мотивите си още и че законът забранява да се гледа хумористично на хомосексуалността:

Първо, хуморът е насмешливо отношение към човешките слабости, към човешките пороци, а сексуалната ориентация сама по себе си не е порок, а правно значим човешки белег. И второ, хумористичните предавания не са изключени от действието на Закона за защита от дискриминация. И за тях важат конституционните норми. Хуморът, със своя специфичен начин на въздействие върху хората, много пъти постига по-бърз и по-голям, по-траен ефект, отколкото сериозни, публицистични прояви.

Този тип забрана за хумористично и сатирично отношение към хомосексуализма, хомосексуалното поведение представлява не дискриминация, а драконовско ограничение и цензура на изразяването на мнение. За отбелязване е фактът, че жалбоподателите не са се възползвали от правото си на отговор съгласно Закона за радиото и телевизията – факт, който би трябвало да натежи в полза на защита на свободата на словото в съда. Ще отбележим, че Европейската конвенция за правата на човека, както и КРБ, налагат особена защита на свободата на словото. Европейският съд за правата на човека приема, че свободата на словото е толкава важна ценност в едно свободно, плуралистично и демократично общество, че то не може да бъде ограничавано, дори когато мнението цели да “шокира или да обижда”. Очевидно за съдиите от ВАС вековното и фундаментално право на свободно изразяване следва да бъде отменено в полза на нововъведеното, противоречиво и правно несигурно понятие “сексуална ориентация”.

Решението на ВАС оставя в сила решението на Административен съд София град, с което преписката се връща за ново гледане от Комисия за защита от дискриминация; като целта на новото гледане е Комисията да се произнесе с решение, че режисьорът е осъществил дискриминация на “сексуална основа” с публично изказаното си мнение срещу хомосексуалистите.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове