“Закрила на детето” може да отнемат децата на родителите, чийто син бе убит