Основни критични доклади срещу проект за Закон за детето

Широко дискутираният към момента проект за Закон за детето, изготвен от Министерство на труда и социалната политика, е предложение за законодателство, което застрашава правата на родителите и излага децата на сериозни опасности за тяхното правилно развитие. “Свобода за всеки” се присъединява към всички личности и организации, които се противопоставят на
този законопроект. Пишете за мнението си директно на изготвителите тук: azheleva@mlsp.government.bg

Анализ на проект за Закон задетето
адв. Виктор Костов и екип на “Свобода за всеки – адвокати”, правозащитна група защитаваща свободата на религията, съвестта и словото и други основни човешки права чрез публикации, образование и съдебни дела от 1992 г.

Меморандум-анализ на проект за Закон за детето
автор: Alliance Defense Fund, международна нестопанска организация от над 2000 асоциирани адвокати, защитаващи традиционното семейство и други човешки права. ADF е акредитирана при Организацията на обединените нации, Европейския парламент, Европейската агенция за основните права и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. ADF е сред водещите експерти в тази област на законодателството и в областта на човешките права. (Memorandum on the Bulgarian Child Act Draft – Оригиналът на документа на английски еизк.)

Писмо-становище от Асоциацията за правна защита на домашното образование (Home School Legal Defensce Association -HSLDA) на български и оригиналът in English.

Становище на Свобода за всеки, представено на 1 март, 2012 г. на обсъждане на проектозакона в Народно събрание, подкрепено от семейни и правозащитни организации.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове