Отново за евтаназията: колко далеч може да достигне насилието върху личността (дори на малки деца)?

Както вече стана известно, на 13 февруари 2014 година белгийският парламент прие закон, който дава право на лекарите да убиват хора „и под 18 години,” които са безнадеждно болни и изпитват непоносими болки без никаква перспектива за облекчение. На практика законът позволява на докторите да прекратят живота на едно дете, ако с това са съгласни родителите или настойниците на детето (след подпис от тяхна страна, както и подписа на лекуващия лекар). Което е още по-ужасяващо в определенията на закона, това е изискването детето, което ще бъде подложено на съответно лечение, да съзнава какво е евтаназия и ясно да осъзнава положението си. Човек може да си представи това какво може да означава за един млад човек или дете, което в отчаяние търси помощ и утеха от родителите си.

Приетото от белгийските законодатели законоположение е уникално и то представлява ясен сигнал към европейските лидери, които трябва да обмислят доколко подобна законодателна мярка може въобще да бъде прилагана и дали, в края на краищата, тя може да бъде разисквана от парламентите и на други европейски страни. Особено като се има предвид формулировката на белгийските законодатели, че евтаназията ще се прилага само в случаите, когато детето изпитва непоносима болка: днес медицината разполага с изключително мощни средства срещу болката и това не може да бъде аргумент в подкрепа на приетия закон.

Тепърва ще се следи каква ще бъде реакцията, но вече започна мащабна подписка срещу този закон, както и срещу всеки друг опит за разширяване на смисъла и значението на евтаназията и практическото ѝ прилагане. Можете да се запознаете по-подробно с подписката (засега само на английски език), обърната към краля на Белгия Филип, който би могъл да не постави подписа си под текста на закона.

Християните могат обосновано да отговорят не само на този закон, но и въобще на въпроса за евтаназията като цяло и не трябва да се бавим с отговора си, ако не искаме подобни безумни „съчинения” да достигнат до прага и на нашата къща.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове