Петдесет броя свобода: тринадесет години “Свобода за всеки”

{loadposition user10}

В настоящия брой отбелязваме юбилей – петдесетото издание на журналната секция на нашия сайт. В броя ще прочетете няколко мнения на наши редактори и автори и можете да разгледате снимки от събития, проведени от Свобода за всеки през годините.

Благодаря на всички над 100 автори, участвали с оригинални материали. Работили сме с редица изключителни български и чуждестранни автори. Без сътрудничеството и сработването на редакторския и сътруднически екип не би било възможно да постигнем това постоянство и увереност в представянето на посланието на истината и свободата, както ги познава и проповядва християнството.

Благодарим също на читателите, изпратили ни насърчителни пожелания по повод този маркер в дейността на Свобода за всеки – 50-то издание:

Много навременно списание, което може би единствено повдига въпросите относно двойните и тройните стандарти на българската държава и българската община към религиозната свобода.

Каузата, за която работите, е благородна.

Следя ви редовно и се радвам на стойностните материали в сайта ви. Пожелавам и през новата година все така неуморно да се трудите за свободата на вярата на всеки от нас.

Няма друго електронно издание, което така последователно да анализира актуални проблеми на свободата на словото, съвестта и религията в България oт библейска перспектива. …често е трудно, да не кажа невъзможно, за духовните работници да изследват подробно събитията и да изработват аргументирана позиция по много от наболелите проблеми. Именно това прави „Свобода за всеки“ толкова ценно издание. „Свобода за всеки“ (…) е една от малкото светлинки в тунела на посткомунистическия и постмодерен мрак, в който се намира страната.

Слава Богу, че в България има активни, будни и образовани християни като вашия екип, които да бъдат страж за свободата на словото и на християнските ценности.

Няма да изброявам тук всички достойни имена на редактори, автори и сътрудници. Ще спомена, че ще спазим и занапред обещанието си да не слагаме нито една търговска реклама в сайта и че ще продължим да публикуваме, както сме правили и досега, с минимално или никаква материално възнаграждение и с чиста съвест. Планираме да засегнем въпроси, които дълго време са били табу в българската евангелска църкви и в обществото като цяло.

u1

u2

Благословението да работим за каузата на Евангелието и Истината много пъти надвишава възнаграждението, което търсим само с мотив да си изкарваме прехраната или да богатеем.

Затова благодаря на настоящия редакторски екип  за самоотвержената работа: на Валентин Кожухаров, на Явор Костов, (на Венци Тоневски, в качеството му на уеб разработчик) и на Невена Стефанова, за всеотдайна работа през последните четири-пет години за първите трима, а за Невена – от началото на дейността на списанието и правозащитната ни група. В личен план ще спомена и че без помощта и посвещението на съпругата ми не бих могъл да издържа на натиска и напрежението, което този тип служебно и лично натоварване налагат.

Ще завърша с насърчителните думи, отправени от апостол Павел към християните в Колос:

И каквото и да вършите, словом или делом, <вършете> всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца. (Колосяни 3:17)

И думите на Христос, отправени към евреите, но и към всички, които търсят истината:

Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. (Йоан 8:36)

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове