Половата дистрофия – социалният експеримент на новия строй – Май 2018 г.

Конвенция е термин, който обозначава, в някои случаи и съгласно контекста на употребата, международно съглашение. Обикновено конвенциите са международни многостранни договори, в които страните са държави, и на практика – народите, които държавите представляват.

Конвенциите заемат височайше място в международното право като документи, които закрепяват принципи от важно значение в международната общност и с приложение в живота на съответната нация и нейните граждани. Такава например е Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. В ЕКПЧ са залегнали основни принципи на човешките права, които следва да бъдат спазвани от страните и техните правителства, подписали същата.

В този контекст Истанбулската конвенция има претенцията да бъде с подобен статут.

Всъщност подобни очаквания за правна значимост на Истанбулската конвенция са неоправдани. ИК е, според моята статия в броя, едно „правно чучело“. Конвенцията на практика има за цел да циментира с правен и псевдо-правен език принципи, които въвеждат народите в социален експеримент на един нов световен строй на половата дистрофия, сервирана като „полово равенство“.

В току-що излезлия 51-ви брой на Свобода за всеки публикуваме 8 статии, които адресират същността на Истанбулската конвенция и проблемите, които тя поражда за международното и вътрешно право, и за човешкото общество и антропология въобще.

Следва съдържанието на броя, който, уверени сме, ще помогне за по-пълното и задълбочено разбиране защо критиката срещу Истанбулската конвенция и нейното отхвърляне като несериозен документ е от съществено значение за свободата и истината в българското общество, а и за запазване на нормалността на международната общност. 

Сатанинската същност на Истанбулската конвенция и правната мисъл на ВКС: „Тя е транссексуален мъж“

Виктор Костов

„Който успее да ви убеди да вярвате в абсурди, може да ви убеди да извършвате зверства“. – Волтер, френски философ от 18 в.

С промяната в културата се променя и езика, който хората употребяват. Може да се твърди и обратното – че промяната в езика води до промяна в начина на мислене.
(Прочетете цялата статия)

Какво видяхме и какво не видяхме в огледалото на Истанбулската конвенция

Валентин Кожухаров

Повод за горното заглавие вземам от предаването „Свободна зона“ на телевизия Европа от 1 февруари 2018 г., в което водещият интервюираше известния проф. Калин Янакиев относно мнението му за злополучната конвенция и където подзаглавието на предаването бе „Обществото в огледалото на Истанбулската конвенция“.
(Прочетете цялата статия)

Принципите от Йогиакарта

Момчил Петров

Възможно ли е политиките и произтичащите от тях решения в ключова област като защитата на човешките права, както и в области като образование, здравеопазване и социални политики на правителства и институции на междудържавно сътрудничество в продължение на повече от десетилетие, да бъдат определени на форум, организиран от тясно специализирани в дадена област експерти от НПО?
(Прочетете цялата статия)

Лили – един символ на джендър идеологията

Явор Костов

Годината е 1882, денят – 28 декември, градът – Вайле, а държавата – Дания. На тази дата в това неголямо населено място се ражда Eйнар Могенс Вегенер – талантлив датски художник. Той рисува забележително красиви пейзажи, които му помагат да се прочуе сред ценителите на художественото изкуство в своята страна. По-късно господин Вегенер придобива и международна популярност. Само че този път причината да стане световно известен не е свързана с умението му да изобразява природни картини върху платно, а с факта, че е сред първите мъже, решили да сменят пола си.
(Прочетете цялата статия)

Нов „строй” или ново „робство”?

Велислав Алтънов

Който контролира миналото, контролира бъдещето; който контролира настоящето, контролира и миналото. – Дж. Оруел

Преди години по стечение на обстоятелствата бях на гости у приятел, който също имаше гост. Тя беше млада дама с нещо твърде хипарско в себе си, с дете в ръце и леко пияна. Внезапно тя каза: „Хората са създадени свободни. Но обществото е измислило начини да ограничава тяхната свобода и независимост – чрез болници, психиатрии, затвори…”. За думите ѝ и за наличие на някакво по-дълбокото им съдържание може да се поспори, вероятно. Днес обаче, както ще стане ясно, това, което тя тогава каза, започна да придобива смисъл.
(Прочетете цялата статия)

Конвенцията преди всичко създава проблеми, а не ги решава

Невена Стефанова

Заплахата за подмяна на библейската истина и откровението за произхода на човека, сътворен по Божия образ, като мъжки и женски пол, и фаталните последици от една такава подмяна бяха в основата на това ние от Свобода за всеки да определим конвенцията като опасен документ и опит за социално инженерство.
(Прочетете цялата статия)

Смисълът на семейството в отпора срещу Истанбулската конвенция

(Превесът на традициите над християнския възглед)

Клара Тонева

Днес са размити всички граници – културни, етични, естетически, религиозни, църковни. Ценностните йерархии са преобърнати, като правата на различни по рода си същности и предмети са изравнени: „… в този свят вече не съществува вертикала: сакралното се профанизира, профанното се естетизира, възвишеното се редуцира, а низкото придобива статут на нормално”.
(Прочетете цялата статия)

Джендър идеологията – демонът на неолиберализма

Петър Вълков

„Едни полове ни останаха и тях ще ни вземат“ – иронизира Красен Николов в заглавието на своята статия в защита на Истанбулската конвенция. (…) Джендър-идеолозите използват днес различни социални, образователни и политически средства за дестабилизирането и на последния, но най-дълбокия пласт от човешката идентичност – половата. Отнемете от човека половата, националната и религиозната идентичност и ще го превърнете в „дърво без корен“ – управляема и несигурна, но иначе послушна марионетка в ръцете на неолибералната диктатура.
(Прочетете цялата статия)

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове