Прессъобщение: “Национална мрежа за децата” и нейният ръководител осъдени да платят обезщетение на адвокатите Костов и Шейтанов. Поредна съдебна победа за свободата на словото

30.04.2024 г.

В края на миналата седмица Софийски градски съд излезе с решение по делото Георги Богданов и Национална мрежа за децата (НМД) срещу адвокатите Виктор Костов и Владимир Шейтанов и телевизия „Алфа“, заведено заради мнения, изразени в ТВ предаване. С този свой акт въззивният съд не само потвърди победата на свободата на словото, извоювана на първа инстанция, като отхвърли главните искове на Богданов и НМД, но и удовлетвори нашите насрещни искове в по-голям размер.

През 2021 г. сдружение „Национална мрежа за децата“ и Георги Богданов, ръководител на мрежата, заведоха дело по гражданския закон за обезщетение срещу мен, колегата Владимир Шейтанов и фондация „Алфа“, собственик на телевизия „Алфа“, за изразени наши критични мнения срещу публичната дейност на мрежата и нейния ръководител. Нашата критика на радикалните идеи на Богданов и НМД във връзка със семейните политики бе изразена в публицистично предаване през април 2020 г. Ищците търсеха парично обезщетение за твърдяна нанесена вреда на тяхната репутация чрез упражняването на нашите основни конституционни права на свобода на мисълта и словото. Критиката срещу тях бе, че техните политики за децата и семейството са в противоречие с истинските интереси на родители и деца и представляват неоправдана и ненужна намеса в неприкосновеността на личния и семеен живот.

В резултат на заведените срещу нас искове, заедно с колегата Шейтанов заведохме насрещни искове на основание уронването на нашето добро име в обществото и моралните вреди, претърпени от нас вследствие на публикация от 2019 г. в администрирана от Георги Богданов група в социалните мрежи, в която бяхме обвинени в престъпления и създаване на безредици в Сливен по повод родителски протести срещу действия на социални работници. Някой от заявилите мнение под процесната публикация ни нарекоха „терористи“ – разбира се, без никакво основание за разпространяването на подобни лъжи.

Първоинстанционният съд отхвърли исковете на Богданов и НМД, като уважи нашите насрещни искове с решение от юли 2022 г. Насрещните страни обжалваха това очевидно справедливо решение, което се облягаше на закона и фактите по делото.

С решение № 2445 от 23.04.2024 г. Софийски градски съд като цяло потвърди първоинстанционното решение на Софийски районен съд, отхвърли исковете на Богданов и НМД като неоснователни, уважи нашите искове срещу тях, осъди ги да ни заплатят обезщетение за нанесените морални вреди и уронването на доброто ни име и ни присъди съдебни разноски.

Адвокатите Шейтанов и Костов (от ляво надясно) и техни колежки

С това поредно и окончателно решение по делото българският съд затвърди устоите на фундаменталното човешко право на свобода на словото и мисълта, и особено в случаите на критика към обществено известни личности и техните организации, които целят подмяна на традиционните устои на семейството и отношенията родители–деца, но без да бъдат подлагани на обществена критика и без да участват в публичния дебат.

Ние оставаме напълно решени да отстояваме основната свобода на човешката личност на свобода на мисълта и словото, особено в условията на опитите за тоталитарна намеса в семейната институция и традиции, когато защитата на вярата, традицията, здравия разум и свободата не подлежи на компромис.

Адв. д-р Виктор Костов

Сподели:

Подобни постове