“Свобода за всеки” подаде искане срещу европейска процедура против България

Днес, Свобода за всеки изпрати писмо до Европейската комисия и Европейския парламент,  подкрепено от 20 граждански сдружения, фондации и вероизповедания. Писмото е отговор на искане от 13.03.2023 г. за започване на процедура срещу България поради твърдяно нарушение на правото на Европейския съюз. Сигналът за твърдяното нарушение е изготвен и подаден от сдружение „Ние идваме“, с председател адв. Николай Хаджигенов. В нашия отговор се съдържа искане такава процедура да не се започва поради липса на фактически и правни основания за това. Писмото на Хаджигенов бе предизвикано от Тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ТР на ВКС) от февруари т.г., с което бе установено, че юридически смяна на пола в България не може да се извършва.

Контрааргументите в подкрепа на ТР на ВКС в писмото до Европейската комисия, от СВ и двадесетте граждански организации, можете да изтеглите тук.

Сподели:

Подобни постове