Този път сатанистите служат „тъмната литургия” в градския съвет

По-рано тази година описахме сатанистки прояви в университетите, където най-голямо количество млади хора могат да присъстват на техните „служби на сатаната” (ето тук). Този път те успяха да спечелят благоволението дори на градските власти в столицата на друг американски щат, Оклахома сити, и да проведат „тъмната литургия” в една от залите на общината (подробности тук). Едно нещо е, когато университетските власти си „затворят очите” и позволяват провеждането на антихристянски прояви на тяхна територия, друго нещо е, когато една власт и една държавна администрация няма нищо против да даде помещенията си на сатанистите за техните „ритуали.” По посочения линк може да проследите събитията от обявяването на новината за „черната литургия” до провеждането й вчера, в неделя 21 септември 2014 г. (за съжаление новините са на английски, но по видеото и по снимките може да се съди за реакцията относно това „събитие”).

Знаменателно е обаче, че на сатанистката проява са присъствали само около 40 човека, докато в същото време римокатолическата църква е провеждала своя литургия недалеч от градския съвет, на която са присъствали около 1200 човека, а други 400 стояли отвън, тъй като в църквата нямало повече място. Разбира се, тази „статистика” не може буквално да се възприема като доказателство за процентното съотношение между сатанистите и християните, или пък между вярващите християни и невярващите в Америка, но въпреки това фактите говорят, че сатанистките прояви са инцидентни явления с изключително малък брой последователи или по-скоро симпатизанти (трудно е да се говори за последователи на нещо, което нито има развито собствено учение и доктрина, нито собствена йерархична структура, нито някакво систематизирано историческо наследство, което да му придаде някаква значима или конкретна историческа роля в дадено общество). По-важното в случая е това, че една държавна администрация позволява подобни инцидентни и антихристиянски прояви да се провеждат под покрива на тяхната администрация, която е администрацията на всички граждани, живеещи в даден регион или дадена страна.

Ако се проследи по-добре видеото на посочения уебсайт, ще се види, че „тъмната литургия” има за цел (както се изразява извършителят на „литургията”) да каже истината на християните за Христос и за самото християнство (като нещо лъжовно и заблуждаващо хората) и да ги освободи от „оковите,” които християнството им „надява.” Освен срещу християните като цяло, проявите на сатанистите в конкретния случай са насочени и срещу римокатолическата църква, която издига най-мощен глас срещу техните прояви. Интересен е и фактът, че тези прояви целят осмиване на християнството и подигравка с християните, използване на език, който твърде много наподобява езика на омразата, и въпреки това държавната власт не използва законодателството и не наказва онези, които се подиграват с чувствата на вярващите (или на когото и да било друг гражданин на страната). Ако обаче един християнски проповедник с цяло гърло предупреждава грешниците за участта им в отвъдния живот, ако не се покаят и не приемат Христа, тогава той се счита за нарушител на спокойствието и мира на гражданите и бива арестуван. По този начин двуличието на някои държавни управници (не на всички управници по света, слава Богу, а само на някои от тях) е не само очевидно за всеки, но те вече вземат и страна – тази на противниците на християнството.

Като християни ние трябва да сме бдителни и да търсим начини за противодействие както срещу онези, които не зачитат нашите права и свободи, така и срещу онези, които ни се подиграват, осмиват или ни мразят просто защото сме избрали да вървим след Христос и да изпълняваме Неговата воля.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове