Уводни думи към брой 49

Темата за връзката между религията и тероризма, включително и за липсата на такава връзка, дискутираме в 49-ти брой на „Свобода за всеки“. Във формулировката на самата тема, Тероризмът срещу свободата на вярата, се забелязва и нашата позиция – тероризмът е враг на свободното общество и истинската вяра.

За пореден път ще уточним, че освен началната тема и необвързващите предложения за някои конкретни въпроси, които биха могли да бъдат третирани в есетата, редакцията не предлага, нито насърчава комуникация между авторите. Съвместно обсъждане на тематиката преди публикацията на броя няма. В тази връзка, прочитайки всички статии в броя, за читателя ще бъде изумително, както беше и за нас, да установи колко единомислени са тезите на авторите на шестте статии. Изводите се налагат сами и читателят остава с убеждението за строен градеж на тезите по тази критично важна тема. Разбира се, всеки автор привнася своята гледна точка и обогатява с информация, която не присъства у другите.  

11111111За нас като редакция остава само да споменем, че е удоволствие и привилегия да работим с такива брилянтни есеисти, които представят важен и наболял проблем по уникален, задълбочен и безсъмнено пророчески начин. Не се съмняваме, че читателят ще „затвори“ този брой с много по-ясно разбиране на проблематиката на световния тероризъм и на необходимостта от опазване на свободата на религията и ценностите на демократичното общество от всяка заплаха.

Уводни думи към броя от редактора

Тероризъм и свобода: вярата и секуларната държава в опозиция
Д-р Валентин Кожухаров

Изтръгнете клончето от устата на гълъба!
Д-р Велислав Алтънов

Изкушението на сигурността
Момчил Петров

Съвременният тероризъм като глобална заплаха и предизвикателствата пред религиозната свобода
Доц. д-р Костадин Нушев

Настоящата реалност: псевдомерки, нови закони и любовта към ближния
Петър Благинов

Религия и тероризъм – измерения на истинския и измисления проблем
Адв. д-р Виктор Костов

 

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове