За нас

 

За нас

Свобода за всеки е сайт за свободата на съвестта, религията и словото, както и за християнска апологетика. Същото название носи и нашата правозащитна и издателска дейност, в подкрепа на традиционните семейни ценности и основни човешки права, закрепени в международноправни документи, гарантиращи човешкото достойнство, справедливостта и истината. Свобода за всеки е проект на фондация Преображение и представлява съществена част от дейността на организацията от нейното създаване.


Електронното списание “Свобода за всеки” се публикува в Интернет от декември 2004 г. С него предоставяме форум за диалог по въпросите на свободата на съвестта, избора и изразяването на религиозна вяра. Темите, с които се занимаваме, целят дискусия и изясняване на богословското, политическото или правното разбиране на тези понятия. (За философията ни на работа вижте тази редакционна бележка от десетгодишнината на изданието.)

През годините на демокрация след 1990 г. България доказано среща трудности с възприемането на идеята за идеологически и религиозен плурализъм. Единството на нацията често неправилно е схващано като унифициране на всички идеи в една, на всички “вери” в единна идеология. Ако ценностите на свободата на мисълта, съвестта, вярата и словото останат чужди на едно общество, самото то никога не може да израсте над своята неспособност да бъде свободно, демократично и благоуспаяващо. Как да живеем заедно и все пак да съвместим различните си схващания за Истината? Кои граници могат да се прекрачват и кои – не?

Именно тези проблеми, видени от различни гледни точки, но за нас винаги от библейски и християнски ъгъл, са в основата на нашите публикации и темите, които задаваме. През години сме работили с над 100 автори, като тематичните броеве и раздел “Анализи” са съставени от материали от над 300 статии и редакционни въведения, с 97% оригинални статии специално писани за нас. Преводните статии са препечатани след получено изрично разрешение на техните автори или държатели на авторското право.

Нашето желание е също да дадем възможност за практическото усвояване на ценността на свободата на всеки да изразява вярата и убежеднията си в условията на толерантност и зачитане на правилата на демокрацията и свободното гражданско общество. Считаме, че диалогът може да допринесе за (1) разбирането на същността и ценността на тези фундаментални свободи и (2) практическото приложение на механизми за усвояването на тези свободи в съвременното общество в България.

В този контекст отношенията църква-държава и религиозни общности-държава също попадат в тематиката. Участието на християните в публичния дебат, независимо от това дали са православни, протестанти или католици, както и в политическите активности в съвременното пост-християнско и дори антирелигиозно общество, също са предмет на изследване. Изданието ни е насочено към популярния читател, както и към читателите със специализиран интерес.

В раздел “Броеве” публикуваме от два до четири тематични броя годишно.  В раздел “Актуално” поместваме аналитични есета, както и статии с новини от страната и света по тематиката описана по-горе, вкл. и новини относно защитата на правото на свобода на словото, вярата, образованието и традиционните семейни ценности.


Редакторски екип

vk feb2015

Виктор Костов
Главен редактор

Виктор Костов е адвокат и правозащитник. Доктор по философия в областта на междукултурните науки, (2009), Fuller Graguate Schools, Калифорния, САЩ. В изследователската си дейност специализира по въпросите на свободата на религия и отношенията между църква и държава. Занимава се с проблемите на свободата на съвестта, словото и мястото на християнската вяра в публичния дебат, от 1992 г. Редактор-съставител на сборниците Отношенията църква-държава след падането на комунизма (2013 г.), Християнство и политика. Сътрудничество или противопоставяне (2015), Християнство и национална сигурност. Постомунистически, исторически и библейски контекст (2017). Член на Софийска адвокатска колегия от 1992 г.


 

Валентин Кожухаров
Редактор и сътрудник

Д-р Валентин Кожухаров е преподавател-богослов и мисионер. Спомага за диалога между православни и неправославни. Преподавал е в православния богословски факултет на Великотърновския университет и в руски православен институт в Москва. Работил в Отдела за религиозно образование и катехизация на Московската Патриаршия. От 2009 г. е лектор на свободна практика и преподавател по християнско образование и мисиология в Института по мисиология за централна и източна Европа в Хайлигенкройц, Австрия и в богословски колежи във Великобритания. Ръководител е на докторанти и член на изпитна комисия по мисиология.


 

Явор Петров
Сътрудник, коректор

Явор Петров е протестантски пастор в „Християнски мисионерски център – Видин“. Явор е писател, автор на стихосбирката „Където се пресичат времето и вечността” (1999 г.) и сборниците с разкази „Някой пред вратата” (2005 г.) и „Поетът или поредната сексистка свиня” (2012 г.). През 2019 г. публикува сборника разкази “Марксистки хроники”. Обича да ходи на риба.


Nevena Stefanova 4

Невена Стефанова
Координатор, администрация

Невена Стефанова е завършила право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Практикува като адвокат на свободна практика от 1995 г. Тогава започва и участието ѝ в казуси, свързани с проблемите на свободата на религията. От 2004 г. е част от екипа на „Свобода за всеки“.


Пролетка Петкова

Офис администратор

Пролетка Петкова е асистент и технически сътрудник в текущата и организационна работа на “Свобода за всеки”. Като доброволец към християнска неправителствена организация в продължение на 7 години е работила с деца и младежи от домовете за сираци в Северозападна България, както и с улични деца.


 

Венци Тоневски

Интернет дизайн

Венци Тоневски е уеб разработчик. Има техническо образование в областта на уеб дизайна, компютърните системи и компютърните мрежи. Поддържа и развива десетки интернет проекти. Дейности

Мисия

Да осигурим свобода на религията и съвестта за всеки и да допринесем за отношения между църквата и държавата, присъщи на демократичното и модерно гражданско общество.

Диалог

Диалогът между страните и хората, заинтересувани от темите, касаещи свободата на съвестта и свободата на избора на вяра, и нейното практикуване и изразяване, е съществено условие за успешното прилагане на конституционните и международни норми за защита на тези фундаментални права на личността.

Образование и информация

Разпространението на информационни и образователни материали на достъпен език за широката публика и специализираните читатели допринася за изясняване на същността и ценността на свободата на религията, съвестта, мисълта и словото. Това постигаме чрез нашите интернет и печатни издания, както и чрез конференции и образователни семинари.

Правозащитна дейност

Защита на християнските ценности, традиционното семейство и основни човешки права на свобода на вярата, съвестта, словото, сдружаването и др. пред съдебни и административни органи, в публични и медийни дебати и по повод на законодателни инициативи.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове