Докладвайте коментара

Здравейте, напълно подкрепям гостите в студиото - от опит, майка на две деца съм, категорично заявявам, че социалните и инспекторатите не правят абсолютно никаква разлика, между родители, които неглижират децата си, поради небрежност и родители, които търсят най-добрия интерес на детето. Положителните резултати не ги интересуват, доброто развитие на детето - никак, интересува ги единствено, само контролът - детето да следва стриктно предписанията им! Дори детето да се развива прекрасно и да удивлява с постиженията си, за тях то е неглижирано, ако това не се случва под прекия им контрол. Контрол и пак контрол - децата изобщо не ги интересуват, всъщност, а самостоятелното мислене на родителя ги вбесява. Социалните смятат, че имат квалифицирана помощ и стратегия за всяко дете, от раждането му и не зачитат правото на родителя да търси по-добри, алтернативни форми за неговото обучение, лечение дори. За тях, всяко дете, което не е в някаква държавна групичка е неглижирано и лишено от права.