Докладвайте коментара

Да, за съжаление това е наистина така, особено като отчетем голямата миграция от България към други (по-богати) държави, когато бащата отива на гурбет и често се връща едва когато детето вече е пораснало. Всяко еднополово „семейство“ едностранчиво отглежда децата, а всяко дете има нужда от грижи, полагани и от двата пола, като по този начин то по естествен път с възрастването си осъзнава ролята както на единия, така и на други пол в живота на човека и на обществата като цяло. И все пак еднополовото семейство „мама и баба“ не е чак толкова страшно за детето, както еднополовото „семейство“, състоящо се от „татко и татко“ или „мама и мама“ или „татко и ‘X’“ или пък „мама и ‘X’”. Извратеното разбиране за „семейство“ е онова, което осакатява детето както психически, така и морално и ценностно, и тъкмо срещу такива хомосексуални „семейства“ трябва да бъде насочен протеста и борбата ни: не да ги мразим или да ги преследваме, а с непреходните думи на евангелските истини да се опитаме да им отворим очите, докато те все още могат да бъдат отворени.