Докладвайте коментара

Моят коментар е относно споделянето на факти, че социални и други служители се занимават със семейни въпроси, а те самите не са семейни. По какъв начин бихте погледнали на ситуацията, в случай, че са разведени?

Иначе съм съгласна с вас, че такива служители нямат опита и усещането на хора, които са изживели тези отношения, необходими са хора, които са били в подобна ситуация.
Тогава обаче, клиента няма да е толкова въодушевен от външния вид на служителката, защото опита идва с годините. Сигурно една петдесет-шестдесет годишна дама, дори красива и елегантна, няма да му се види толкова привлекателна и той ще се опита да прикрие някои факти от взаимоотношенията в семейството му.