Докладвайте коментара

Благодаря на Атанас за коментара. Съгласен съм - нравственото начало в човека го предпазва от съзнателно вършене на злини, ако това начало липсва, човек започва да мисли, че всичко му е позволено. И изглежда така действат днешните потисници - изхвърлили са морала си и се упражняват във вършене на злини за цялото човечество.

От друга страна, ако ни управляваха психопати, някак си щяхме да ги разпознаем и да вземем мерки, а на мен ми се струва, че ни управляват умници, които всячески се стараят да прикрият истинските си намерения, и то толкова умело, че често хората не могат да прозрат действителните им замисли. Но както никой не може да излъже Бога, така и те няма да могат да излъжат онези, които с Божията помощ разкриват заговора им.