Блог Свобода за всеки
Виктор Костов

Виктор Костов

Виктор Костов е адвокат, активист в нестопанската област и благотворителността. Доктор по философия в областта на междукултурните науки, (2009), Фулър Теолоджикъл Семинари, Калифорния, САЩ, специализирал по въпросите на свободата на религия и отношенията между църква и държава. Занимава се с проблемите на свободата на съвестта свободата на религията от 1992 година.
Сайтът на международната правозащитна организация HSLDA, защитаваща правата на родителите да образоват децата си вкъщи, публикува анонс от адв. д-р Виктор Костов за филма, излъчен по БНТ, "Аз съм домашен ученик". Статията е на английски език и е разпространена до стотици хиляди получатели на електронния бюлетин на HSLDA. Можете да прочетете материала на английски език тук: http://www.hslda.org/hs/international/Bulgaria/201306030.asp.

Дискусията целеше да даде идеите на участниците за идеалното според тях правителство. Адв. Костов защити позицията, че е нужно преосмисляне на ценностите, които са залегнали в основата на българската политическа система.
Гледайте предаването на сайта на телевизията на този линк.

президентът на републиката с лидери на религиозни общностиПо инициатива на Президента на републиката религиозни общности ще отслужат молебен за здраве и благоденствие на българския народ.

Библията казва, че има голяма сила в усърдната молитва на праведния (Посланието на ап. Яков 5:16). Но праведен е само този, който вярва и изповядва Исус Христос като единствен Господ и Спасител, посредник между човека и Бога (1 Тим. 2).

В случая е похвална инициативата на Президента на България да обърне внимание на религиозните общности и да призове за тяхната молитва. Когато ситуацията на хората е отчайваща, тогава хората търсят Бога. Такова е положението с българския народ в момента.

В същото време тази инициатива, колкото и да е значима в политическо отношение, остава недоносена в чисто духовно и молитвено отношение. Защото не всяка вяра и религия има молитви, които достигат до Бога, а такива са само тези, които са принесени в името на Единородния Му Син - Исус Христос. И християнските лидери, които участват в този молебен, би следвало да си задават въпроса: доколко чисто политическата и държавническа загриженост на г-н Президента е информирана от вяра и търсене на Бога и доколко от политически прагматизъм и управленска безизходица?

Ако християните в тази група биха си задали този въпрос, може би нямаше да подкрепят безрезервно една инициатива, в която Божието име е схващано (в най-добрия случай) по много различен от билейския начин. Ако този въпрос въобще стоеше на дневен ред пред удостоените с честта да се молят с държавния глава християни, те биха били готови да дадат правилна насока на молитвите на държавните мъже към истинския Бог, чрез Спасителя.

Разбира се, ако биха ги чули, и ако техният съвет не би бил счетен за смущение на религиозното "единство", така лелеяно от светската власт.

Но кое е по-важно? Честта от поканата на г-н Президента или рискът на пророческото заявяване на библейската истина?

Тя не е толкова сложна: преди да се служи молебен за здраве и берекет за народа, е редно да бъде отслужен молебен за покаянието от безбожието и греховете на народа и управниците срещу Бога на Библията (Йона 3).

Все пак, тази първа инициатива би могла да бъде едно начало към постепенното съзряване за реалността, че държавата не е Бог, а негов служител за ползата на обществото.


В Либия след "арабската пролет" и свалянето на диктатора Кадафи свободата по никакъв начин не е напреднала в гражданското общество.

Четирима чуждестранни мисионери са били задържани през февруари за "прозелитизъм" или проповядване на християнството в Либия. Според властите това било престъпно.

Задържани са също и бежанци от Египет - коптски православни християни, обвинени също в прозелитизъм. Ето цитат от първата публикация:

Коментирайки казуса, либийският представител на властите по сигурността Хюсеин Бин Хмейд, опитвайки се да оправдае ислямската забрана на свободното слово, отбелязва: "Прозелитизмът е забранен в Либия. Ние сме 100% мюсюлманска страна и този вид дейност оказва въздействие върху нашата национална сигурност". Наистина, мюсюлманските държави  най-вече Иран постоянно потискат всеки разговор за християнство, твърдейки, че то заплашва "нашата национална сигурност".

Интересното в случая е сравнението на този страх за "националната сигурност" в тоталитарните ислямски режими и подобните опасения на българските власти. В прословутото бургарско писмо на Община Бургас и МВР-Бургас през 2008 г., евангелските християни бяха заклеймени пред всички училища в града като закононарушители и заплаха за националната сигурност.

Местни евангелски лидери направиха опит за корекция на позицията на властите в Бургас чрез писмо от няколко местни евангелски пастора, първите заявиха, че изпълнявали закона, въпреки посочените множество нарушения с това писмо на Европейската конвенция за правата на човека, българската конституция, Закона за вероизповеданията и други. Тази твърда позиция в защита на незаконната намеса на светската власт в правото на свободно изповядване на религия наложи завеждането на дело по антидискриминационното законодателство с цел защита на правата и законните интереси на евангелските вярващи, публично наклеветени от властите в Бургас и обявени за "опасни" без никакво основание или доказателства. Към момента делото все още се гледа пред Комисията за защита от дискриминация, като следващото заседание е насрочено за 13 март 2013 г.

Колкото до загрижеността на ислямските режими за християнския "прозелитизъм", авторът на горецитираната информация правилно отбелязва, че Либия и Северна Африка са били християнски територии преди набезите на мюсюлманските войски през 7 век.

В обобщение ще отбележим, че анти-прозелитистките закони и правила днес са само поредното извинение за налагане на тираничен режим и смълчаване на другомислещите. Лишаването на хората под юрисдикцията на тези режими от фундаменталното право на свобода на вяра в Бога и съпътстващите права на свобода на получаване и рапрозстранение на информация, право на събрания, свобода на словото не е поради някаква заплаха за "националната сигурност", но поради желанието за налагането на робско подчинение и мисловен контрол на тираните над хората под тяхна власт.

Тежката ръка на тоталитарното образователно министерство и политика на българската държава личат в изказванията на зам.-министърката на образованието г-жа Дамянова. Същата иска да тормози с глоби родителите, които упражняват своето фундаментално и изконно право на възпитание и образование на децата си съгласно своите убеждения и философия.

Напомняме на зам.-министърката, че семейството не е създадено от държавата, а е обществена структура, която съществува още преди създаването на държавното устройство. Това положение е отразено и в съвременни правни и международни документи, които ЗАДЪЛЖАВАТ ДЪРЖАВИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА  да се съобразяват с правата на родителите по отглеждане и възпитание на техните деца: Берлинска декларация на Световното движение за домашно образование.

Наглата и антисемейна политика на МОН ще срещне яростната гражданска съпротива на всички родители, които обичат децата си и не желаят да ги предадат като пушечно месо за "социализиране" в провалилата се държавна машина за "образование" от четиригодишна възраст.
В началото на ноември в Берлин се проведе първата Глобална конференция за домашно образование. На конференцията бяха представени правозащитни и "хоумскулърски" организации, изследователи и практикуващи домашно образование семейства от над 24 страни от Европа, Северна Америка, Азия и Австралия. От българска страна участва адв. д-р Виктор Костов, представляващ "Свобода за всеки". Асоциацията за домашно образование в България бе един от поддръжниците на събитието. Член на Бундестага, Патрик Майнхарт, приветства участниците и конфенернцията. Това беше забележителен жест, имайки предвид рестрикциите, налагани от германската държава на домашните образователи.

Баха разгледани казуси, свързани с преследването на свободата на образование от страна на някои правителства и държави. Беше представен и казусът на Филип Костов от Видин. (След насилие в училище Филип премина на домашно образование по желание на родителите си, позовавайки се на правото на родителите да решават формата на образование на децата си. Социалните служби и Отдел "Закрила на детето" се опитаха да уличат родителите в престъпление, но прокуратурата отказа да образува производство поради липса на данни за такова).

Конференцията прие така наречаната Берлинска декларация, в която се настоява за приемане на домашно образование в съотвествие с правото на родителите да решават въпросите на възпитанието и образованието на децата си, отбелязано в редица международни договори и юридически обвързващи документи.

Декларацията се подкрепя до момента от Свобода за всеки и и Асоциация за домашно образование и други организации и скоро ще бъде представена на български централни власти. Конференцията на практика бе среща на ключови фигури и организации в разрастващото се Световното движение за домашно образование. Декларацията на английски език можете да видите на Сайт на Световното движение за домашно образование.

В три части видеото представя дискусионнен панел по темата за агентите на ДС в църквата. Панелът бе последната сесия от конференцията "Бог и Цезар: Свидетелство или компромис" 2012, проведена на 18-20 октомври 2012 г, организирана от адв. Виктор Костов и Свобода за всеки и ОБЦ Благовестие, с участието на Alliance Defending Freedom. Видеоматериалите са изготвени и обработени от медийния екип на ОБЦ Благовестие и са предоставени на сайта за християнски новини и дискусии Пастир.орг със съгласието на Свобода за всеки. Добавените акценти от Пастир.орг с разбивка по време улесняват гледането и възприемането на материала.

Част 1


Част 2


Част 3

Пресъобщение

На 25 октомври 2012 г в София пред петчленен състав на Комисия за защита срещу дискриминация се проведе публично заседание по преписка 18/2012. По делото три бургаски евангелски църкви и четирима пастори, в лично качество, са подали жалба срещу действията на община Бургас и МВР Бургас за извършена дискриминация на основа религия и вяра.

Повод за жалбата, подадена през 2011 г. до Административен съд Бургас, бе широко тиражираното и оповестено в бургаски и национални медии писмо-информация до училищата със задание от властите писмото да бъде прочетено на всички ученици. В писмото-информация евангелските християни бяха наречени от общината и МВР една от „най-основните и опасни религиозни секти, които въпреки официалната си регистрация си в Дирекция „Вероизповедания”  нарушават българските закони, правата на гражданите и обществения ред.” В писмото-информация се съдържаше богословска оценка на вярата и практиките на евангелските църкви и твърдения, уронващи доброто име в обществото на същите.

В заседанието бяха представени нови писмени доказателства и изискани нови такива. Разпитани бяха и трима свидетели. Следващото заседание е през март 2013 г.
Патриаршията на БПЦ излезе с Декларация срещу антисемейното законодателство и конкретно - обсъждания през тази година Проект за Закон за детето. "Свобода за всеки" подкрепя принципните положения заявени в цитраната декларация и изразяваме задоволството си от тази публична позиция на БПЦ.
2 август 2012 г.

 
Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) публикуваха свое Становище на 31 юли 2012 г. относно проект за Закон за детето (ПЗД). Текстът е разпратен до централните власти и християнски имейл листи.

Становището съдържа някои критични бележки към злополучния ПЗД. За съжаление то е ненавременно, и като цяло подкрепя духа зад един опасен законопроект, който е в разрез с библейските норми и интересите на българското общество. 

На първо място – проект за Закон за детето вече няма. Той бе оттеглен от изготвителите му поради огромния брой нарушения на основни човешки права, житейски принципи и семейните ценности. ОЕЦ повдигат въпрос, който не стои на дневен ред.

На второ място – критиките към ПЗД, които отправят ОЕЦ в своето Становище не добавят нищо ново към вече широко тиражираните критики към несъстоятелността на проекта.

На трето място – тези критики са половинчати, което сочи за наличието на богословски проблем; в заявената в становището позиция, намесата на държавата в семейството и отношенията родители-деца е приемливо и дори желано положение. Изготвителите на Становището желаят да „се запази духът на законотвореца за гарантиране на правата и най-добрия интерес на децата в България, съзнавайки отговорността на правителството да зададе правилна посока за развитие на политиката за деца и семейства у нас за следващите поколения”. Благоденствието на децата не се гарантира от правителството, а от родителите – това произхожда от естеството на семейството и от Писанията. На фона на доказаните вече намерения в ПЗД да се противопоставят деца и родители под благовидни предлози като защита на „правата на децата”, закрила от „насилие в семейството” и в „най-добрия интерес на децата”, подкрепата на ОЕЦ на идеята за подобен, макар и „усъвършенстван” закон, е смущаваща.

На четвърто място – становището настоява държавата да дефинира в закон поведението, което хората трябва да следват в семейните си отношения. Този подход към законотворчеството, наричан „позитивно право” е проблематичен, защото според него всяко поведение, което не е дефинирано изрично в закона е на практика незаконно. Позитивното право е характерно за тоталитарните и социалистически държавни устройства.

На пето място – с повдигането на един приключен преди два месеца въпрос като ПЗД ОЕЦ изразяват подкрепата си за идеята да има такъв закон. „Свобода за всеки”, множество евангелски църкви, правозащитни организации и критиците на ПЗД отрано посочиха, че подобен закон е опасен и ненужен. Подобна бе позицията и на Православната църква.

С оглед горното изразяваме нашата загриженост, за това, че организацията, която цели да представя голяма част от евангелските християни в страната, застава двусмислено на позиция, от която се ползват тези, които желаят да провеждат нов морал и да налагат опасни социални експерименти със семейството. 

Искрено се надяваме, че ОЕЦ ще преосмисли публичната си позиция и ще оттегли изцяло подкрепата си за идеята държавата, под влияние на групи със специални интереси, да преформулира отношенията родители-деца и да се превръща в невъзможен гарант за семейно щастие.Адв. д-р Виктор Костов и „Свобода за всеки” са инициатори на Резолюция срещу ПЗД подкрепена от над шестстотин църкви, организации и лица, внесена в Министерски съвет и Народно събрание през май 2012 г. Анализът на Проектозакон за детето на адв. Костов и Свобода за всеки беше един от основните документи породили сериозен обществен дебат и основателни критики срещу законодателната инициатива.


Становище
21 юни 2012 г.

Свобода за всеки – адвокати
www.svobodazavseki.com

По повод съобщенията в пресата за спиране на Проект за Закон за детето (ПЗД)

В пресата се появиха съобщения за отказ от разглеждане на злополучния ПЗД в сегашното Народно събрание. Изразяваме задоволството си и поздравленията си до всички, организации и личности дали принос за постигнатата победа над този опит за антисемейно и неразумно законодателство. Приветстваме също отказът на управляващите от него. В същото време сме загрижени от половинчатия отказ от проекта и изказвания на политици, които се надяват да съживят тоталитарния законопроект в бъдещия парламент.

Следва да заявим, че ние ще поддържаме всяка правозащитна и гражданска инициатива срещу подобни на ПЗД предложения за антисемейно законодателство, което нарушава основни човешки права и интересите на родители и деца.

Нещо повече. Призоваваме загрижените организации и личности за инициатива по ревизия на сега действащото законодателство за „закрила на детето”, както и на практиките на съответните социални служби, поради случаи на злоупотреба с власт и нарушение на основни човешки права и към момента. Семейството и отношенията родители-деца трябва да останат неприкосновена територия за държавния чиновник освен в случаите, регламентирани в закона при престъпления срещу личността и публичния интерес.

Свобода за всеки - адвокати ще продължи да стои в защита на основните човешки права на неприкосновеност на личността, семейния живот и жилището и да защитава свободата на родители и деца от незаконна държавна намеса.

ТВ Алфа - За Проектозакона за детето, с участието на адв. Виктор Костов

Широко дискутираният към момента проект за Закон за детето, изготвен от Министерство на труда и социалната политика, е предложение за законодателство, което застрашава правата на родителите и излага децата на сериозни опасности за тяхното правилно развитие. "Свобода за всеки" се присъединява към всички личности и организации, които се противопоставят на
този законопроект. Пишете за мнението си директно на изготвителите тук: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Анализ на проект за Закон задетето
адв. Виктор Костов и екип на "Свобода за всеки - адвокати", правозащитна група защитаваща свободата на религията, съвестта и словото и други основни човешки права чрез публикации, образование и съдебни дела от 1992 г.

Меморандум-анализ на проект за Закон за детето
автор: Alliance Defense Fund, международна нестопанска организация от над 2000 асоциирани адвокати, защитаващи традиционното семейство и други човешки права. ADF е акредитирана при Организацията на обединените нации, Европейския парламент, Европейската агенция за основните права и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. ADF е сред водещите експерти в тази област на законодателството и в областта на човешките права. (Memorandum on the Bulgarian Child Act Draft - Оригиналът на документа на английски еизк.)

Писмо-становище от Асоциацията за правна защита на домашното образование (Home School Legal Defensce Association -HSLDA) на български и оригиналът in English.

Становище на Свобода за всеки, представено на 1 март, 2012 г. на обсъждане на проектозакона в Народно събрание, подкрепено от семейни и правозащитни организации.

Lex.bg - Задържаха убиеца на момчето от видинското село Лагошевци
Социалните служби "наблюдават семейството". Планират да отнемат другите деца на бедното семейство, от което е убитото момче - вж. последен абзац.

Вероятност от по-твърд закон в Швеция с цел да се улесни похищаването на деца, получаващи образование в домашна обстановка. Според ADF и HSLDA промените биха нарушили международни норми, възприети в областта на човешките права

вторник, 17 януари 2012 г.

Прес съобщение от юриста на ADF Роджър Кишка.

СТОКХОЛМ, Швеция - Една от лидерите на Шведската либерална партия призова за промяна в шведския закон за социалните служби, която да позволи на правителството по-лесно извеждане на деца от семействата, провеждащи домашно обучение, като се разреши подобно действие спрямо тях от страна на социалните работници.

Призивът за такава промяна идва на фона на вече изключително тежките наказания, които съществуват спрямо домашното образование в Швеция. Alliance Defense Fund и Home School Legal Defense Association обжалват пред Европейския съд по правата на човека от името на семейство, чието дете е отвлечено от правителството през 2009 г., и са внесли становище до Шведския апелативен съд от името на друго семейство, което е глобено със сума, еквивалентна на 26 000 щатски долара.

“Родителите имат правото и правомощията да вземат решения относно образованието на децата си без намесата на правителството - казва юристът от ADF Роджер Кишка. - Шведската политика за домашното образование е в противоречие с международно признатите правни норми, които зачитат правото на родителите да ръководят образованието на своите деца. Тези норми се съдържат във Всеобщата декларация на Организацията на обединените нации за правата на човека и други документи за човешките права, всички от които признават, че родителите имат основно право да избират вида образование, което децата им ще получат.“

"Образователната политика на Швеция става все по-тоталитарна - заяви директорът на Отдела за международни отношения на HSLDA Майк Донъли, един от близо 2100-те адвокати в алианса ADF. - Страна, която не позволява домашно образование, не е наистина свободна страна."

Политикът от Либералната партия Лота Eдхолм призова за подобна промяна в шведския закон за социалните служби в свой коментар, публикуван на страниците на видния шведски вестник Aftonbladet на 10 януари. След това Едхолм пише в блога си: "Днес в рубриката за дебати, водена от Ан-Катрин Ашлунд за в-к Aftonbladet, аз пиша, че законът за социалните служби следва да бъде изменен така, че социалните служби да са в състояние да се намесват в случаите, когато родителите не позволяват на децата си да посещават училище - често по религиозни или идеологически причини."

Това изявление е най-директната и сериозна заплаха досега към домашно образоващите семейства в скандинавската страна, където климатът за домашното образование продължава да се влошава. Шведският апелативен съд се е съгласил да преразгледа три отделни случаи, в които държавни служители са отказали разрешение за домашно образование.

“ADF и HSLDA ще продължат да защитават  домашно образоващите семейства в Швеция и в другите европейски страни, докато не спечелим“ - каза Кишка.ADF е юридическо обединение на адвокати, които прилагат своеобразна комбинация от стратегически постъпки, обучение, финансиране и водене на съдебни битки, за да защитават и опазват религиозната свобода, светостта на живота, брака и семейството.


ЗА РОДЖЪР КИШКА
Роджър Кишка е ръководител на адвокатската мрежа от сътрудници на ADF в Европа. Преди присъединяването си към ADF Кишка работи като юрист в Европейския център за законност и справедливост. Завършил юридическия университет „Аве Мария“ в град Ан Арбър, щата Мичиган, Кишка започва юридическата си кариера в Словашката република като адвокат във фирмата на бившия словашки премиер Ян Карногурски. Той е приет за член на адвокатската колегия в щата Мичиган и е преминал успешно изпита за адвокат в Обединеното кралство. Кишка владее отлично английски и словашки.

На 12 януари 2012 г. в парлмента се проведе кръгла маса по Законопроекта за детето инцииран от СДС и с помощта на Свобода за всеки - адвокати и Асоциация "Общество и ценности".  Някои линкове тук:

Дебат по Проектозакона за детето в Нова българска телевизия

Дебат по Проектозакона за детето в предаването „Бодилник“ на ТВ7

Дебат по Проектозакона за детето в предаването "Неделя х 3", БНТ1
начало в минута 00:33:05 от записа

Разговор с Министъра на труда и социалната политика по Проектозакона за детето в предаването "На четири очи" по Нова телевизия 
начало в минута 01:04:30 от записа

Сутрешен блок на БНТ1, "Денят започва": Законът за детето - за и против - дебат с адв. Виктор Костов и Мира Радева


Сайт на СДС - пълен видео запис на Кръглата маса 

Линкове емисии новини:

ТВ7, Централна емисия на 12.01.12 г.
начало в минута 26:52 от записа

Нова телевизия, Централна емисия на 12.01.12 г.

bTV Новините в 17 ч. на 12.01.12 г. 
начало в минута 21:46 от записа

Печатни медии:
Статия във в. Монитор

Други:
Проектозакон за Детето - Доклад на СЕДИФ „За защита на детето”

СДС: Законът за детето ни връща в социализма! - статия

Законът за детето срещу детето - статия

Проектът за Закон за детето дава явна възможност за злоупотреби, корупция и престъпления - статия

Законът за детето в бурята на „за“ и „против“ | клуб Обектив, 29 Януари 2012 - бр. 196 на сп. "Обектив", БХК

Репортаж на bTV за домашното образование - обедна емисия на bTV Новините, 05.02.2012 г.

От бюрото на адв. Виктор Костов -
довереник на жалбоподателя

В решение от декември 2011 г. Върховен административен съд на Република България отмени глобата от 500 лв., наложена на проф. Пламен Цветков от Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Историкът бе наказан за това, че упражни фундаменталното си право на мисъл и свобода на изразяване. Проф. Цветков бе посочил с ярки изрази по БНТ1 деструктивното и морално вредно влияние на атеистичния комунизъм в миналото и настоящето на Димитровград.

Впоследствие г-н Цветков поднесе извиненията си за това, че е включил всички жители на града в негативната му оценка. БНТ1 даде и право на отговор на кмета на града. Въпреки това, кметът на Димитровград заведе преписка пред КЗД срещу нашия доверител. Комисията, в противоречие със закона и процесуалните правила, осъди доверителя ни на глоба за това, че е изказал критично мнение към комунистическия режим и неговия културен отзвук в настоящето.

Защитата ни се основаваше на фундаменталния принцип, че свободното слово не е само това, което се харесва на всички, а това, което може да предизвика установени стереотипи и дори да обижда.

В своето решение Върховният административен съд прие нашите аргументи и реши делото в полза на нашия доверител, като осъди Комисията да заплати разноските на проф. Цветков по делото.

Решението на Върховния административен съд е окончателно.

От бюрото на адвокат Виктор Костов -
довереник на ищците

В изпълнение на съдебната спогодба между евангелските християни - ищци и община Видин по второто от три дела, заведени срещу общината, а именно адм. д. № 21/2011 г., общината се извини за дискриминация на основа вяра или религия. По силата на спогодбата община Видин публично пое ангажимент в бъдеще да не нарушава свободата на съвестта, религията и други основни човешки права. Спогодбата бе подписана, след като Административен съд Видин, след заведено дело срещу община Видин от четирима ищци и една църковна деноминация, отмени текст от своя наредба, в който се забраняваше порнографията и рекламните материали и публични събрания на религиозни общности.

Считаме, че постигнатата спогодба, извинението и победата на свободата на вяра и съвест в община Видин е исторически и съдебен прецедент и от огромно значение за справедливостта, законността и свободното разпространение на християнската вяра в общината и в страната. Текстът на споразуманието е тук:

Съдебното споразумание бе постигнато, след като АС Видин отмени разпородба на община Видин, която забраняваше свободата на слово, събрание, разпространение на информация и обиждаше религозно вярващите, забранявайки дейността на "религиозни секти". Това решение на Адм. съд Видин можете да прочетете тук:
http://www.acvidin.org/d/Application/front/Static/storage/advanced/HTML/DEC/0061d810/24991211.htm

Текстът на извинението можете да видите чрез линк на първа страница на сайта на община Видин

http://www.vidin.bg/index.php?option=com_content&;view=article&id=1579:2011-12-21-12-19-34&catid=47:2009-01-26-05-28-11&Itemid=65

Други съобщения за публичното извинение:

Вестник "Труд"
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1158836

БНР

http://radiovidin.bnr.bg/News/Pages/Obshtina-Vidin-publichno-shte-se-izvini-na-religioznite-obshtnosti.aspx

Местни информационни сайтове:

http://www.vidin-online.com/regionalni-novini/obschina-vidin-se-izvini-na-religiozni-obschnosti
http://portal.e-vidin.com/?p=36421
http://www.konkurent.bg/novini/14688/ob6tinari-se-izvinqvat-na-religiozni-ob6tnosti

Напишете в Гугъл „община Видин се извинява”, за да видите всички съобщения по въпроса.

Поради удовлетворените наши законови и морални искания, оттеглихме свързания иск срещу общината за парично обезщетение за нанесени морални вреди.

На този линк можете да прочетете Новогодишно отворено писмо от д-р Вениамин Пеев. В него се повдигат въпросите относно искреността на покаянието на пастори в Съюза на Евангелските петдесетни църкви, описано в Становище на СЕПЦ. Второто отворено писмо на д-р Пеев е продължение на дискусията за моралната и духовна същност на доносничеството на служители в църквата в полза на комунистическата тайна полиция и атеистичната държава.

В реч пред форум на Обединените нации по повод деня на човешките права, г-жа Клинтън направи безпрецедентно заявление. Тя пренебрегна всички международни документи, дефиниращи основните човешки права, и добави правото на "сексуална ориентация" като едно от защитените основни човешки права. Г-жа Клинтън също обяви за назадничава Всеобщата декларация за правата на човека, като разясни, че преди 60 години авторите на Декларацията не са и мислили за правата на лесбийки, гейове, транссексуални и бисексуални. Но било настъпило времето за добавяне и защита на правата на тези катеории хора поради тяхната човечност.

Следва да припомним на г-жа Клинтън, че дефиницията на "човешки права" не се води от максимата "нищо човешко не ми е чуждо". Ако тази философия би била основополагаща по въпроса за дефиницията на "основно човешко право", то с промяната и занижаването на моралните и семейни ценности в недалечно бъдеще можем да очакаваме добавяне на содомията, педофилията и некрофилията в защитената категория. Кръвосмешението, многоженството също не бива да бъдат пренебрегвани, тъй като по думите на г-жа Клинтън и тези групи хора споделят обща човечност. Оттук попадаме в клопката да изброяваме всякакви грехове, пожелания и страсти на хората, които биха искали да ги вършат, като получат правна санкция за това, като ги категоризират като "част от общата хуманност" или по-точно - човешката природа. Именно отсъствието на задръжки в човешката природа и одобрението на всеки импулс не може да бъде основа за дефиниция на "основни човешки права".

Защитата срещу посегателство на хомосексуалистите, сменилите пола си (независимо, че смяната на пола е невъзможна, възможна е само оперативна и хормонална намеса в човешкото тяло, за да изгуби дадената от Създателя форма, предназначение и пол, и да заприлича на противоположния пол), може да се осъществи в защита на тяхното достойнство, както и за всички нормални хора - чрез преследване на престъпления срещу личността, уредени от много национални наказателни законодателства и от вече съществуващите категории човешки права.

На трето място, ако трябва да се защитава някакъв аспект от начина на живот и морала на хомосексуалистите и другите хора с  нестандартни сексуални проявления, то това е тяхното право на мнение и на убеждения. В противен случай, ако сексуалните предпочитания станат "човешко право", то неминуемо всяко изразяване на свободно мнение срещу демонстрирането и парадирането със сексуалната си нестандартност на тези хора, ще бъде ограничавано заради "нарушаване на човешки права". В тази посока е и пропагандата на редица активистки хомосексуалистки организации като All Out, чиято цел е не свободния дебат, а именно използване на всякакви лостове за заглушаване на гласовете на несъгласие с тях. Известен стана случаят с бразилския блогър Хулио Северо, срещу когото хомосексуалистката активистка организация предприе кампания. Г-н Северо, баща на четири деца, бе принуден да промени начина на финансиране на блога си, защитаващ семейството, след като хомо-активистите набраха 40000 подписа онлайн и убедиха компанията за интернет плащания да замрази сметката на опонента на хомосексуалната публична програма. Eдва след намеса на правозащитни организации Paypal освободи авоарите на Хулио Северо, въпреки началната забрана за тегленето им в срок от 6 месеца. В този случай активистката гей-група използва натиск, за да превърне търговската компания "Пейпал" в цензор на свободното слово и несъгласие с хомосексуалистката идеология.

В заключение ще изразим сериозното си притеснение от изразената в това изказване на Държавния секретар на САЩ позиция и решимост за използване на дипломатически, политически и финансови лостове за промяна на международни договори, които представляват международно законодателство по въпросите на човешките права. Исканата от правителството на президента на САЩ Барак Обама в международното право промяна е ненужна, конюнктурна и ще навреди на стойността, значението и защитата на реалните човешки права, закрепени във Всеобщата декларация и други международни договори. 

За цялата реч на английски, кликнете тук. Информационна статия по въпроса във в. Дневник вижте тук. Доказателство за про-хомосексуалната насоченост на речта на Хилари Клинтън са похвалите, получени от защитници на хомосексуализма като идеологическо движение - виж тук.

Страница 3 от 3