Виктор Костов

Виктор Костов

Виктор Костов е адвокат и правозащитник. Доктор по философия в областта на междукултурните науки, (2009), Фулър Граджуит Скулс, Калифорния, САЩ, специализирал по въпросите на свободата на религия и отношенията между църква и държава. Занимава се с проблемите на свободата на съвестта свободата на религията от 1992 година. Публикациите му по темата включват такива на български и английски език.

2 август 2012 г.

 
Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) публикуваха свое Становище на 31 юли 2012 г. относно проект за Закон за детето (ПЗД). Текстът е разпратен до централните власти и християнски имейл листи.

Становището съдържа някои критични бележки към злополучния ПЗД. За съжаление то е ненавременно, и като цяло подкрепя духа зад един опасен законопроект, който е в разрез с библейските норми и интересите на българското общество. 

На първо място – проект за Закон за детето вече няма. Той бе оттеглен от изготвителите му поради огромния брой нарушения на основни човешки права, житейски принципи и семейните ценности. ОЕЦ повдигат въпрос, който не стои на дневен ред.

На второ място – критиките към ПЗД, които отправят ОЕЦ в своето Становище не добавят нищо ново към вече широко тиражираните критики към несъстоятелността на проекта.

На трето място – тези критики са половинчати, което сочи за наличието на богословски проблем; в заявената в становището позиция, намесата на държавата в семейството и отношенията родители-деца е приемливо и дори желано положение. Изготвителите на Становището желаят да „се запази духът на законотвореца за гарантиране на правата и най-добрия интерес на децата в България, съзнавайки отговорността на правителството да зададе правилна посока за развитие на политиката за деца и семейства у нас за следващите поколения”. Благоденствието на децата не се гарантира от правителството, а от родителите – това произхожда от естеството на семейството и от Писанията. На фона на доказаните вече намерения в ПЗД да се противопоставят деца и родители под благовидни предлози като защита на „правата на децата”, закрила от „насилие в семейството” и в „най-добрия интерес на децата”, подкрепата на ОЕЦ на идеята за подобен, макар и „усъвършенстван” закон, е смущаваща.

На четвърто място – становището настоява държавата да дефинира в закон поведението, което хората трябва да следват в семейните си отношения. Този подход към законотворчеството, наричан „позитивно право” е проблематичен, защото според него всяко поведение, което не е дефинирано изрично в закона е на практика незаконно. Позитивното право е характерно за тоталитарните и социалистически държавни устройства.

На пето място – с повдигането на един приключен преди два месеца въпрос като ПЗД ОЕЦ изразяват подкрепата си за идеята да има такъв закон. „Свобода за всеки”, множество евангелски църкви, правозащитни организации и критиците на ПЗД отрано посочиха, че подобен закон е опасен и ненужен. Подобна бе позицията и на Православната църква.

С оглед горното изразяваме нашата загриженост, за това, че организацията, която цели да представя голяма част от евангелските християни в страната, застава двусмислено на позиция, от която се ползват тези, които желаят да провеждат нов морал и да налагат опасни социални експерименти със семейството. 

Искрено се надяваме, че ОЕЦ ще преосмисли публичната си позиция и ще оттегли изцяло подкрепата си за идеята държавата, под влияние на групи със специални интереси, да преформулира отношенията родители-деца и да се превръща в невъзможен гарант за семейно щастие.Адв. д-р Виктор Костов и „Свобода за всеки” са инициатори на Резолюция срещу ПЗД подкрепена от над шестстотин църкви, организации и лица, внесена в Министерски съвет и Народно събрание през май 2012 г. Анализът на Проектозакон за детето на адв. Костов и Свобода за всеки беше един от основните документи породили сериозен обществен дебат и основателни критики срещу законодателната инициатива.


Становище
21 юни 2012 г.

Свобода за всеки – адвокати
www.svobodazavseki.com

По повод съобщенията в пресата за спиране на Проект за Закон за детето (ПЗД)

В пресата се появиха съобщения за отказ от разглеждане на злополучния ПЗД в сегашното Народно събрание. Изразяваме задоволството си и поздравленията си до всички, организации и личности дали принос за постигнатата победа над този опит за антисемейно и неразумно законодателство. Приветстваме също отказът на управляващите от него. В същото време сме загрижени от половинчатия отказ от проекта и изказвания на политици, които се надяват да съживят тоталитарния законопроект в бъдещия парламент.

Следва да заявим, че ние ще поддържаме всяка правозащитна и гражданска инициатива срещу подобни на ПЗД предложения за антисемейно законодателство, което нарушава основни човешки права и интересите на родители и деца.

Нещо повече. Призоваваме загрижените организации и личности за инициатива по ревизия на сега действащото законодателство за „закрила на детето”, както и на практиките на съответните социални служби, поради случаи на злоупотреба с власт и нарушение на основни човешки права и към момента. Семейството и отношенията родители-деца трябва да останат неприкосновена територия за държавния чиновник освен в случаите, регламентирани в закона при престъпления срещу личността и публичния интерес.

Свобода за всеки - адвокати ще продължи да стои в защита на основните човешки права на неприкосновеност на личността, семейния живот и жилището и да защитава свободата на родители и деца от незаконна държавна намеса.

ТВ Алфа - За Проектозакона за детето, с участието на адв. Виктор Костов

Широко дискутираният към момента проект за Закон за детето, изготвен от Министерство на труда и социалната политика, е предложение за законодателство, което застрашава правата на родителите и излага децата на сериозни опасности за тяхното правилно развитие. "Свобода за всеки" се присъединява към всички личности и организации, които се противопоставят на
този законопроект. Пишете за мнението си директно на изготвителите тук: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Анализ на проект за Закон задетето
адв. Виктор Костов и екип на "Свобода за всеки - адвокати", правозащитна група защитаваща свободата на религията, съвестта и словото и други основни човешки права чрез публикации, образование и съдебни дела от 1992 г.

Меморандум-анализ на проект за Закон за детето
автор: Alliance Defense Fund, международна нестопанска организация от над 2000 асоциирани адвокати, защитаващи традиционното семейство и други човешки права. ADF е акредитирана при Организацията на обединените нации, Европейския парламент, Европейската агенция за основните права и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. ADF е сред водещите експерти в тази област на законодателството и в областта на човешките права. (Memorandum on the Bulgarian Child Act Draft - Оригиналът на документа на английски еизк.)

Писмо-становище от Асоциацията за правна защита на домашното образование (Home School Legal Defensce Association -HSLDA) на български и оригиналът in English.

Становище на Свобода за всеки, представено на 1 март, 2012 г. на обсъждане на проектозакона в Народно събрание, подкрепено от семейни и правозащитни организации.

Lex.bg - Задържаха убиеца на момчето от видинското село Лагошевци
Социалните служби "наблюдават семейството". Планират да отнемат другите деца на бедното семейство, от което е убитото момче - вж. последен абзац.

Вероятност от по-твърд закон в Швеция с цел да се улесни похищаването на деца, получаващи образование в домашна обстановка. Според ADF и HSLDA промените биха нарушили международни норми, възприети в областта на човешките права

вторник, 17 януари 2012 г.

Прес съобщение от юриста на ADF Роджър Кишка.

СТОКХОЛМ, Швеция - Една от лидерите на Шведската либерална партия призова за промяна в шведския закон за социалните служби, която да позволи на правителството по-лесно извеждане на деца от семействата, провеждащи домашно обучение, като се разреши подобно действие спрямо тях от страна на социалните работници.

Призивът за такава промяна идва на фона на вече изключително тежките наказания, които съществуват спрямо домашното образование в Швеция. Alliance Defense Fund и Home School Legal Defense Association обжалват пред Европейския съд по правата на човека от името на семейство, чието дете е отвлечено от правителството през 2009 г., и са внесли становище до Шведския апелативен съд от името на друго семейство, което е глобено със сума, еквивалентна на 26 000 щатски долара.

“Родителите имат правото и правомощията да вземат решения относно образованието на децата си без намесата на правителството - казва юристът от ADF Роджер Кишка. - Шведската политика за домашното образование е в противоречие с международно признатите правни норми, които зачитат правото на родителите да ръководят образованието на своите деца. Тези норми се съдържат във Всеобщата декларация на Организацията на обединените нации за правата на човека и други документи за човешките права, всички от които признават, че родителите имат основно право да избират вида образование, което децата им ще получат.“

"Образователната политика на Швеция става все по-тоталитарна - заяви директорът на Отдела за международни отношения на HSLDA Майк Донъли, един от близо 2100-те адвокати в алианса ADF. - Страна, която не позволява домашно образование, не е наистина свободна страна."

Политикът от Либералната партия Лота Eдхолм призова за подобна промяна в шведския закон за социалните служби в свой коментар, публикуван на страниците на видния шведски вестник Aftonbladet на 10 януари. След това Едхолм пише в блога си: "Днес в рубриката за дебати, водена от Ан-Катрин Ашлунд за в-к Aftonbladet, аз пиша, че законът за социалните служби следва да бъде изменен така, че социалните служби да са в състояние да се намесват в случаите, когато родителите не позволяват на децата си да посещават училище - често по религиозни или идеологически причини."

Това изявление е най-директната и сериозна заплаха досега към домашно образоващите семейства в скандинавската страна, където климатът за домашното образование продължава да се влошава. Шведският апелативен съд се е съгласил да преразгледа три отделни случаи, в които държавни служители са отказали разрешение за домашно образование.

“ADF и HSLDA ще продължат да защитават  домашно образоващите семейства в Швеция и в другите европейски страни, докато не спечелим“ - каза Кишка.ADF е юридическо обединение на адвокати, които прилагат своеобразна комбинация от стратегически постъпки, обучение, финансиране и водене на съдебни битки, за да защитават и опазват религиозната свобода, светостта на живота, брака и семейството.


ЗА РОДЖЪР КИШКА
Роджър Кишка е ръководител на адвокатската мрежа от сътрудници на ADF в Европа. Преди присъединяването си към ADF Кишка работи като юрист в Европейския център за законност и справедливост. Завършил юридическия университет „Аве Мария“ в град Ан Арбър, щата Мичиган, Кишка започва юридическата си кариера в Словашката република като адвокат във фирмата на бившия словашки премиер Ян Карногурски. Той е приет за член на адвокатската колегия в щата Мичиган и е преминал успешно изпита за адвокат в Обединеното кралство. Кишка владее отлично английски и словашки.

На 12 януари 2012 г. в парлмента се проведе кръгла маса по Законопроекта за детето инцииран от СДС и с помощта на Свобода за всеки - адвокати и Асоциация "Общество и ценности".  Някои линкове тук:

Дебат по Проектозакона за детето в Нова българска телевизия

Дебат по Проектозакона за детето в предаването „Бодилник“ на ТВ7

Дебат по Проектозакона за детето в предаването "Неделя х 3", БНТ1
начало в минута 00:33:05 от записа

Разговор с Министъра на труда и социалната политика по Проектозакона за детето в предаването "На четири очи" по Нова телевизия 
начало в минута 01:04:30 от записа

Сутрешен блок на БНТ1, "Денят започва": Законът за детето - за и против - дебат с адв. Виктор Костов и Мира Радева


Сайт на СДС - пълен видео запис на Кръглата маса 

Линкове емисии новини:

ТВ7, Централна емисия на 12.01.12 г.
начало в минута 26:52 от записа

Нова телевизия, Централна емисия на 12.01.12 г.

bTV Новините в 17 ч. на 12.01.12 г. 
начало в минута 21:46 от записа

Печатни медии:
Статия във в. Монитор

Други:
Проектозакон за Детето - Доклад на СЕДИФ „За защита на детето”

СДС: Законът за детето ни връща в социализма! - статия

Законът за детето срещу детето - статия

Проектът за Закон за детето дава явна възможност за злоупотреби, корупция и престъпления - статия

Законът за детето в бурята на „за“ и „против“ | клуб Обектив, 29 Януари 2012 - бр. 196 на сп. "Обектив", БХК

Репортаж на bTV за домашното образование - обедна емисия на bTV Новините, 05.02.2012 г.

От бюрото на адв. Виктор Костов -
довереник на жалбоподателя

В решение от декември 2011 г. Върховен административен съд на Република България отмени глобата от 500 лв., наложена на проф. Пламен Цветков от Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Историкът бе наказан за това, че упражни фундаменталното си право на мисъл и свобода на изразяване. Проф. Цветков бе посочил с ярки изрази по БНТ1 деструктивното и морално вредно влияние на атеистичния комунизъм в миналото и настоящето на Димитровград.

Впоследствие г-н Цветков поднесе извиненията си за това, че е включил всички жители на града в негативната му оценка. БНТ1 даде и право на отговор на кмета на града. Въпреки това, кметът на Димитровград заведе преписка пред КЗД срещу нашия доверител. Комисията, в противоречие със закона и процесуалните правила, осъди доверителя ни на глоба за това, че е изказал критично мнение към комунистическия режим и неговия културен отзвук в настоящето.

Защитата ни се основаваше на фундаменталния принцип, че свободното слово не е само това, което се харесва на всички, а това, което може да предизвика установени стереотипи и дори да обижда.

В своето решение Върховният административен съд прие нашите аргументи и реши делото в полза на нашия доверител, като осъди Комисията да заплати разноските на проф. Цветков по делото.

Решението на Върховния административен съд е окончателно.

От бюрото на адвокат Виктор Костов -
довереник на ищците

В изпълнение на съдебната спогодба между евангелските християни - ищци и община Видин по второто от три дела, заведени срещу общината, а именно адм. д. № 21/2011 г., общината се извини за дискриминация на основа вяра или религия. По силата на спогодбата община Видин публично пое ангажимент в бъдеще да не нарушава свободата на съвестта, религията и други основни човешки права. Спогодбата бе подписана, след като Административен съд Видин, след заведено дело срещу община Видин от четирима ищци и една църковна деноминация, отмени текст от своя наредба, в който се забраняваше порнографията и рекламните материали и публични събрания на религиозни общности.

Считаме, че постигнатата спогодба, извинението и победата на свободата на вяра и съвест в община Видин е исторически и съдебен прецедент и от огромно значение за справедливостта, законността и свободното разпространение на християнската вяра в общината и в страната. Текстът на споразуманието е тук:

Съдебното споразумание бе постигнато, след като АС Видин отмени разпородба на община Видин, която забраняваше свободата на слово, събрание, разпространение на информация и обиждаше религозно вярващите, забранявайки дейността на "религиозни секти". Това решение на Адм. съд Видин можете да прочетете тук:
http://www.acvidin.org/d/Application/front/Static/storage/advanced/HTML/DEC/0061d810/24991211.htm

Текстът на извинението можете да видите чрез линк на първа страница на сайта на община Видин

http://www.vidin.bg/index.php?option=com_content&;view=article&id=1579:2011-12-21-12-19-34&catid=47:2009-01-26-05-28-11&Itemid=65

Други съобщения за публичното извинение:

Вестник "Труд"
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1158836

БНР

http://radiovidin.bnr.bg/News/Pages/Obshtina-Vidin-publichno-shte-se-izvini-na-religioznite-obshtnosti.aspx

Местни информационни сайтове:

http://www.vidin-online.com/regionalni-novini/obschina-vidin-se-izvini-na-religiozni-obschnosti
http://portal.e-vidin.com/?p=36421
http://www.konkurent.bg/novini/14688/ob6tinari-se-izvinqvat-na-religiozni-ob6tnosti

Напишете в Гугъл „община Видин се извинява”, за да видите всички съобщения по въпроса.

Поради удовлетворените наши законови и морални искания, оттеглихме свързания иск срещу общината за парично обезщетение за нанесени морални вреди.

На този линк можете да прочетете Новогодишно отворено писмо от д-р Вениамин Пеев. В него се повдигат въпросите относно искреността на покаянието на пастори в Съюза на Евангелските петдесетни църкви, описано в Становище на СЕПЦ. Второто отворено писмо на д-р Пеев е продължение на дискусията за моралната и духовна същност на доносничеството на служители в църквата в полза на комунистическата тайна полиция и атеистичната държава.

В реч пред форум на Обединените нации по повод деня на човешките права, г-жа Клинтън направи безпрецедентно заявление. Тя пренебрегна всички международни документи, дефиниращи основните човешки права, и добави правото на "сексуална ориентация" като едно от защитените основни човешки права. Г-жа Клинтън също обяви за назадничава Всеобщата декларация за правата на човека, като разясни, че преди 60 години авторите на Декларацията не са и мислили за правата на лесбийки, гейове, транссексуални и бисексуални. Но било настъпило времето за добавяне и защита на правата на тези катеории хора поради тяхната човечност.

Следва да припомним на г-жа Клинтън, че дефиницията на "човешки права" не се води от максимата "нищо човешко не ми е чуждо". Ако тази философия би била основополагаща по въпроса за дефиницията на "основно човешко право", то с промяната и занижаването на моралните и семейни ценности в недалечно бъдеще можем да очакаваме добавяне на содомията, педофилията и некрофилията в защитената категория. Кръвосмешението, многоженството също не бива да бъдат пренебрегвани, тъй като по думите на г-жа Клинтън и тези групи хора споделят обща човечност. Оттук попадаме в клопката да изброяваме всякакви грехове, пожелания и страсти на хората, които биха искали да ги вършат, като получат правна санкция за това, като ги категоризират като "част от общата хуманност" или по-точно - човешката природа. Именно отсъствието на задръжки в човешката природа и одобрението на всеки импулс не може да бъде основа за дефиниция на "основни човешки права".

Защитата срещу посегателство на хомосексуалистите, сменилите пола си (независимо, че смяната на пола е невъзможна, възможна е само оперативна и хормонална намеса в човешкото тяло, за да изгуби дадената от Създателя форма, предназначение и пол, и да заприлича на противоположния пол), може да се осъществи в защита на тяхното достойнство, както и за всички нормални хора - чрез преследване на престъпления срещу личността, уредени от много национални наказателни законодателства и от вече съществуващите категории човешки права.

На трето място, ако трябва да се защитава някакъв аспект от начина на живот и морала на хомосексуалистите и другите хора с  нестандартни сексуални проявления, то това е тяхното право на мнение и на убеждения. В противен случай, ако сексуалните предпочитания станат "човешко право", то неминуемо всяко изразяване на свободно мнение срещу демонстрирането и парадирането със сексуалната си нестандартност на тези хора, ще бъде ограничавано заради "нарушаване на човешки права". В тази посока е и пропагандата на редица активистки хомосексуалистки организации като All Out, чиято цел е не свободния дебат, а именно използване на всякакви лостове за заглушаване на гласовете на несъгласие с тях. Известен стана случаят с бразилския блогър Хулио Северо, срещу когото хомосексуалистката активистка организация предприе кампания. Г-н Северо, баща на четири деца, бе принуден да промени начина на финансиране на блога си, защитаващ семейството, след като хомо-активистите набраха 40000 подписа онлайн и убедиха компанията за интернет плащания да замрази сметката на опонента на хомосексуалната публична програма. Eдва след намеса на правозащитни организации Paypal освободи авоарите на Хулио Северо, въпреки началната забрана за тегленето им в срок от 6 месеца. В този случай активистката гей-група използва натиск, за да превърне търговската компания "Пейпал" в цензор на свободното слово и несъгласие с хомосексуалистката идеология.

В заключение ще изразим сериозното си притеснение от изразената в това изказване на Държавния секретар на САЩ позиция и решимост за използване на дипломатически, политически и финансови лостове за промяна на международни договори, които представляват международно законодателство по въпросите на човешките права. Исканата от правителството на президента на САЩ Барак Обама в международното право промяна е ненужна, конюнктурна и ще навреди на стойността, значението и защитата на реалните човешки права, закрепени във Всеобщата декларация и други международни договори. 

За цялата реч на английски, кликнете тук. Информационна статия по въпроса във в. Дневник вижте тук. Доказателство за про-хомосексуалната насоченост на речта на Хилари Клинтън са похвалите, получени от защитници на хомосексуализма като идеологическо движение - виж тук.

Страница 4 от 4