Възстановяване на държавната религия в пост-комунистическия контекст

Възстановяване на държавната религия в пост-комунистическия контекст

{loadposition user10} На фона на разразилата се през последните два месеца нова държавно-политическа кампания за ограничаване на и без това ограничените права на хората с религиозни убеждения дискусията в този…
Прочети още
Двадесет години реформа или историята като фарс

Двадесет години реформа или историята като фарс

{loadposition user10}Историята се повтаря, но като фарс. Тази мрачна истина със сигурност кара мнозина да се замислят доколко си струват опитите за промени в извечния човешки кръговрат. Безсмислената съпротива срещу…
Прочети още
Религиозният монополизъм: Наследство, което води в миналото

Религиозният монополизъм: Наследство, което води в миналото

{loadposition user10}Днес посттоталитарното общество на България е изправено пред две алтернативи по отношение на третирането на религиозните общности в страната и въобще по отношение на религията като цяло. Единият път…
Прочети още
Реставрация на държавното вероизповедание или религиозна свобода

Реставрация на държавното вероизповедание или религиозна свобода

{loadposition user10} Процесите на обществено-политическа промяна в България превръщат въпросите за свободата на религията и вероизповеданията, и свързаните с тях проблеми на отношенията между религия и политика и между Църква…
Прочети още