Ролята на местната власт в нарушаване свободата на религията

Ролята на местната власт в нарушаване свободата на религията

{loadposition user10} Едно по-оптимистично заглавие би било „Ролята на местната власт в опазването на свободата на религията”. Но то би било крайно неточно. Местната власт, оказва се, от години не…
Прочети още
Общини и вероизповедания в България

Общини и вероизповедания в България

{loadposition user10}Уводни бележки Отношението на местната власт към вероизповеданията е тема, която несъмнено има своето място в общата система на българското право на религиозните общности. За последните две десетилетия, в…
Прочети още
Някои проблеми в отношенията между местната власт и вероизповеданията

Някои проблеми в отношенията между местната власт и вероизповеданията

{loadposition user10}Докладът на Държавния департамент на САЩ за религиозните свободи (за България: 1 юли 2008 г. - 30 юни 2009 г.) започва така: „Правителството като цяло спазва правото на свобода…
Прочети още
Свободата на вярата на местно ниво – споделена отговорност

Свободата на вярата на местно ниво – споделена отговорност

{loadposition user10} Двадесет и една години след падането на комунистическият режим в България, деветнадесет години след промяната на Конституцията, осемнадесет години след ратификацията на Европейската конвенция за защита на правата…
Прочети още