Свободата на вярата като необходимост: Редакционна статия

Свободата на вярата като необходимост: Редакционна статия

{loadposition user10}В този извънреден брой на “Свобода за всеки” ще се запознаете с материали от работата на двудневната Кръгла маса “Религиозен диалог и отношенията църква-държава в съвременна България”. Няколко уводни…
Прочети още
Въведение в тематиката и целите на Кръглата маса

Въведение в тематиката и целите на Кръглата маса

{loadposition user10} Виктор КостовРедактор на интернет изданието “Свобода за всеки” за свободата на съвестта и религиятаДвудневен форумКръгла маса“Религиозен диалог и отношенията църква-държава в съвременна България”25 и 26 март 2005 г.…
Прочети още
Медиите и свободата на религията

Медиите и свободата на религията

{loadposition user10}Доклад Емил Коен Фондация „Толерантност”Представен на Кръгла Маса “Религиозен диалог и отношенията църква - държава в съвременна България”, София 25-26 март 2005 г. организиран от “Свобода за всеки” електронно…
Прочети още
Какво означава “свобода на религията” и “свобода на съвестта”

Какво означава “свобода на религията” и “свобода на съвестта”

{loadposition user10} (Дефиниция и съставни части. Връзка с други основни човешки права.Значението на тези свободи за средния жител на страната) ДокладИван ГруйкинАдвокат, Българско правно дружество Представен на Кръгла Маса“Религиозен диалог…
Прочети още
Екзистенциални въпроси на свободата на вероизповедание

Екзистенциални въпроси на свободата на вероизповедание

{loadposition user10} ДокладАтанас КръстевАдвокат, Европейски център по право Представен на Кръгла Маса“Религиозен диалог и отношенията църква - държава в съвременна България”,София 25-26 март 2005 г.организиран от “Свобода за всеки” електронно…
Прочети още
Има ли диалог между религиозни общности и държава?

Има ли диалог между религиозни общности и държава?

{loadposition user10} Доклад от Георги КръстевСъветник в Дирекция “Вероизповедания” при МС на БългарияПредставен на Кръгла Маса “Религиозен диалог и отношенията църква - държава в съвременна България”, София 25-26 март 2005…
Прочети още
Религиозен диалог и отношенията църква-държава в съвременна България

Религиозен диалог и отношенията църква-държава в съвременна България

{loadposition user10} ДокладЕвгений Найденов, Th.M.Председател на Българска Свободна ЦъркваПредставен на Кръгла Маса“Религиозен диалог и отношенията църква - държава в съвременна България”,София 25-26 март 2005 г.организиран от “Свобода за всеки” електронно…
Прочети още
Ден първи – бележки от дискусията на Кръглата маса

Ден първи – бележки от дискусията на Кръглата маса

{loadposition user10}ОткриванеВиктор Костов: Моля участниците за кратко представяне – името, длъжността и организацията, която представлявате, както и какви са вашите очаквания за работата на Кръглата маса.   Представяне на участниците…
Прочети още
Аналитичен доклад върху първия ден от работата на Кръглата маса

Аналитичен доклад върху първия ден от работата на Кръглата маса

{loadposition user10} Редактор на “Свобода за всеки” В работата на Кръглата маса вчера взеха участие 15 участници, от които петима представиха доклади. Като организатори отчетохме една добра и една по-негативна…
Прочети още
Ден втори – бележки от дискусията на Кръглата маса

Ден втори – бележки от дискусията на Кръглата маса

{loadposition user10} Откриване.   Виктор Костов: Представя аналитичен доклад на за работата от първия ден на форума.   Васил Маринов: Относно заглавието на Кръглата маса - непълно е отразена ролята…
Прочети още