Връзката между свободата на религията и свободата на словото: Редакционна статия

Връзката между свободата на религията и свободата на словото: Редакционна статия

{loadposition user10} Ако се опитате да убедите някого, че това, в което вярва, и животът, който живее, е нещо нередно и неправилно, изправяте се пред почти сигурна конфронтация с този…
Прочети още
Мястото на религията в свободния дебат на светската държава

Мястото на религията в свободния дебат на светската държава

{loadposition user10} Свободата на словото и свободата на религия са преди всичко две политически идеи. В своята дълга история тези идеи бяха съществена част от борбата за ограничаване властта на…
Прочети още
Как се прави закон: За малките и големите пробойни

Как се прави закон: За малките и големите пробойни

{loadposition user10} Забелязал съм, че когато в нашето общество започне дебат по някакъв въпрос, често окончателният аргумент на някоя от страните в спора се оказва този: „това е практиката в…
Прочети още
Религиозната свобода и правото на изразяване. Допустими ограничения и баланс според Европейската конвенция и практика

Религиозната свобода и правото на изразяване. Допустими ограничения и баланс според Европейската конвенция и практика

{loadposition user10} Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (“Конвенцията” по-долу) утвърждава основните европейски стандарти на правото на религиозна свобода в чл. 9. В този член ясно…
Прочети още
Религиозен и политически усет в демократичното общество

Религиозен и политически усет в демократичното общество

{loadposition user10} Вярата в Бог е това, което ни дава упование и надежда. Самата вяра ни прави свободни.ВяратаВярващият човек има широки хоризонти, хоризонти отвъд догмата и посредствената прагматика. Има известна…
Прочети още