Ролята на медиите в защитата и ограничаването на основни човешки права

Ролята на медиите в защитата и ограничаването на основни човешки права

{loadposition user10} Настоящият брой е посветен на ролята на средствата за масово осведомяване и в поддържането или отричането на основни човешки права. Преди излизането на този брой решихме да сменим…
Прочети още
Ролята на медиите в съществуването на свободата на словото и религията

Ролята на медиите в съществуването на свободата на словото и религията

{loadposition user10} Редакционна статияЗабележка: В текста се съдържат интернет връзки към коментирани и относими документи. Те ще ви препратят директно към тези интернет страници. Някои от хипер-връзките в статията водят…
Прочети още
Властта на медиите и медиите на властта

Властта на медиите и медиите на властта

{loadposition user10} Властта, която притежават медиите, е тема на разновидни дебати в обществения и научен дискурс. Без значение от гледните точки, тази власт се разглежда единодушно като изключително голяма. С…
Прочети още
За Истината и Свободата

За Истината и Свободата

{loadposition user10} “И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни” --(Евангелие от Йоан, 8:32) “Свободата, Санчо, е най-великото благо на таз земя!” --Мигел де Сервантес Няма свобода без…
Прочети още
Конституцията и ролята на медиите в защитата и ограничаването на основните човешки права

Конституцията и ролята на медиите в защитата и ограничаването на основните човешки права

{loadposition user10} Правото на свободен избор и практикуване на религия намира своята регламентация основно в чл. 13 и чл. 37 от Конституцията на Република България. Религия, медии и свобода на…
Прочети още
Мнението на един “различен” за свободното слово, свободата на словото и медиите

Мнението на един “различен” за свободното слово, свободата на словото и медиите

{loadposition user10} Независимо от своите религиозни, етнически и верски различия, ние като граждани на това общество имаме право на изразяване на позиция, лично мнение и участие в процесите на изграждане…
Прочети още