Богохулство срещу свобода на изразяване

Богохулство срещу свобода на изразяване

{loadposition user10} Последните събития около „Шарли Ебдо“ направиха от темата за свободата на словото и неговото използване чувствителен сюжет. Неговите поддръжници се събраха на безпрецедентен по мащабите си митинг в…
Прочети още
Свободата на словото – право на истина

Свободата на словото – право на истина

{loadposition user10} Днес западноевропейската цивилизация живее с идеалите на „демократичния свят”, а в Европа има стремеж за осмисляне на човешките права и свободи като задоволяване на частните потребности. Правата са…
Прочети още
Свободата на словото срещу свободното слово: недискриминацията срещу морала

Свободата на словото срещу свободното слово: недискриминацията срещу морала

{loadposition user10} Свикнали сме да приемаме втората половина на XX и началото на XXI век като триумф на идеята за човешките права. Прогласените във Всеобщата декларация за правата на човека…
Прочети още
Свободата на словото и свободното слово: права и свободи и разбирането им от страна на атеизма и религиите

Свободата на словото и свободното слово: права и свободи и разбирането им от страна на атеизма и религиите

{loadposition user10} Свободата на словото е изконно човешко право: това определение е установено като принцип в съответствие с развитието на обществата от последните няколко века насам и укрепването на този…
Прочети още
Манипулативната тенденция за безгранична богохулна провокация

Манипулативната тенденция за безгранична богохулна провокация

{loadposition user10} След датата седми януари 2015 г., всяко споменаване на свободата словото, свободата на изразяване или свободата от цензура без съмнение ще ни връща към спомена за кървавия атентат…
Прочети още
Свободата на словото срещу свободното слово

Свободата на словото срещу свободното слово

{loadposition user10} Свободата на словото е философска и правно-политическа категория, възникнала с хуманистичното влияние върху навлизането на категорията основни човешки права в политическия процес на Западните и европейските общества. Свободата…
Прочети още