Феминизъм, хомосексуализъм, трансджендъризъм и трансхуманизъм. Съвременни богословски измерения и човешки права (Брой 61, юли 2023 г.)

Феминизъм, хомосексуализъм, трансджендъризъм и трансхуманизъм. Съвременни богословски измерения и човешки права (Брой 61, юли 2023 г.)

СЪДЪРЖАНИЕ ФЕМИНИЗЪМ, ХОМОСЕКСУАЛИЗЪМ, ТРАНСДЖЕНДЪРИЗЪМ И ТРАНСХУМАНИЗЪМ. СЪВРЕМЕННИ БОГОСЛОВСКИ ИЗМЕРЕНИЯ И ЧОВЕШКИ ПРАВА  1 ДА ИЗПАДНЕШ В ТРАНС (ИЛИ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ) 5 НОВИЯТ ФРАНКЕНЩАЙН. СЕКСУАЛНОТО САМООПРЕДЕЛЯНЕ И МОРАЛНО ПАДЕНИЕ КАТО…
Прочети още