Брой 59: Справедливата война в новозаветното християнство и съвременните реалности. Юли 2022 г.

Брой 59: Справедливата война в новозаветното християнство и съвременните реалности. Юли 2022 г.

  СЪДЪРЖАНИЕ СПРАВЕДЛИВА ВОЙНА - ИМА ЛИ ТАКАВА? 1 СПРАВЕДЛИВАТА ВОЙНА В НОВИЯ ЗАВЕТ 3 ХРИСТИЯНСКИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВАТА ИЛИ НЕСПРАВЕДЛИВАТА ВОЙНА В МИНАЛОТО И ДНЕС 15 ХРИСТИЯНСКИТЕ НРАВСТВЕНИ ВЪЗГЛЕДИ…
Прочети още
Брой 57. Свободно и критично мислещо общество. Юли 2021 г.

Брой 57. Свободно и критично мислещо общество. Юли 2021 г.

Съдържание Свободно и критично мислещо общество – общ поглед към симпозиума Ролята на истината в свободното общество Цензурата на Запад Нео-либералният глобализъм и неговите алтернативи Западните християнски църкви между Библията…
Прочети още
Брой 56: 2020 – повратна точка в историята на вярата, свободата и човешките права? – Декември 2020 г.

Брой 56: 2020 – повратна точка в историята на вярата, свободата и човешките права? – Декември 2020 г.

Съдържание Идентификатор 2020 – средство за контрол на населението 4 2020 година: Прагът на Промяната 19 Науката - новият бог 26 Джендър идеологията и протестантите на Балканите. Хроника на един…
Прочети още
Брой 55: „Световна криза и нов световен ред. Християнски отговор и есхатологично значение“ – Юли 2020 г.

Брой 55: „Световна криза и нов световен ред. Християнски отговор и есхатологично значение“ – Юли 2020 г.

  Съдържание - СВ бр. 55: „Световна криза и нов световен ред. Християнски отговор и есхатологично значение“ – Юли 2020 г. 4 - Световна криза и световно християнство 7 -…
Прочети още
Брой 54: ЗСУ като законов и идеологически инструмент за разрушаване на традициите, християнството и въвеждане на новия световен ред – Декември 2019 г.

Брой 54: ЗСУ като законов и идеологически инструмент за разрушаване на традициите, християнството и въвеждане на новия световен ред – Декември 2019 г.

Съдържание: - Уводни думи на редактора 3 - Социално инженерство чрез разрушаване на традиционното семейство и отричане на здравия разум. Съвременно богословско и идеологическо значение 6 - Законът за социалните услуги…
Прочети още
Брой 53: Наука и богословие. Доклади от международна конференция – Пловдив, 2019. Юли 2019 г.

Брой 53: Наука и богословие. Доклади от международна конференция – Пловдив, 2019. Юли 2019 г.

Съдържание - Редакционна бележка 3 - Връщане към основите: заблудата на научната есхатология 6 - Богословие на мисията на Църквата в светлината на квантовата механика 27 - Динамика във взаимовръзките…
Прочети още