Божият избран народ в Новия завет и съвременният Израел (Брой 62, декември 2023 г.)

Божият избран народ в Новия завет и съвременният Израел (Брой 62, декември 2023 г.)

СЪДЪРЖАНИЕ БОЖИЯТ ИЗБРАН НАРОД В НОВИЯ ЗАВЕТ И СЪВРЕМЕННИЯТ ИЗРАЕЛ.. 1 БОЖИЯТ НАРОД В ИСТОРИЯТА И В ЕСХАТОНА. 6 ХРИСТИЯНСТВО ИЛИ ЮДАИЗЪМ – ПРОБЛЕМЪТ С ЮДЕЙСТВАЩОТО ХРИСТИЯНСТВО. ЮДЕЙСТВАЩОТО УЧЕНИЕ В…
Прочети още
Феминизъм, хомосексуализъм, трансджендъризъм и трансхуманизъм. Съвременни богословски измерения и човешки права (Брой 61, юли 2023 г.)

Феминизъм, хомосексуализъм, трансджендъризъм и трансхуманизъм. Съвременни богословски измерения и човешки права (Брой 61, юли 2023 г.)

СЪДЪРЖАНИЕ ФЕМИНИЗЪМ, ХОМОСЕКСУАЛИЗЪМ, ТРАНСДЖЕНДЪРИЗЪМ И ТРАНСХУМАНИЗЪМ. СЪВРЕМЕННИ БОГОСЛОВСКИ ИЗМЕРЕНИЯ И ЧОВЕШКИ ПРАВА  1 ДА ИЗПАДНЕШ В ТРАНС (ИЛИ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ) 5 НОВИЯТ ФРАНКЕНЩАЙН. СЕКСУАЛНОТО САМООПРЕДЕЛЯНЕ И МОРАЛНО ПАДЕНИЕ КАТО…
Прочети още
Брой 59: Справедливата война в новозаветното християнство и съвременните реалности. Юли 2022 г.

Брой 59: Справедливата война в новозаветното християнство и съвременните реалности. Юли 2022 г.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия бутон "DOWNLOAD"! в лявото поле на тази страница. След като отбележите в квадратчето, че сте прочели текста в прозореца, който ще изскочи, ще…
Прочети още
Брой 56: 2020 – повратна точка в историята на вярата, свободата и човешките права? – Декември 2020 г.

Брой 56: 2020 – повратна точка в историята на вярата, свободата и човешките права? – Декември 2020 г.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия бутон "DOWNLOAD"! в лявото поле на тази страница. След като отбележите в квадратчето, че сте прочели текста в прозореца, който ще изскочи, ще…
Прочети още
Брой 55: „Световна криза и нов световен ред. Християнски отговор и есхатологично значение“ – Юли 2020 г.

Брой 55: „Световна криза и нов световен ред. Християнски отговор и есхатологично значение“ – Юли 2020 г.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия бутон "DOWNLOAD"! в лявото поле на тази страница. След като отбележите в квадратчето, че сте прочели текста в прозореца, който ще изскочи, ще…
Прочети още
Брой 54: ЗСУ като законов и идеологически инструмент за разрушаване на традициите, християнството и въвеждане на новия световен ред – Декември 2019 г.

Брой 54: ЗСУ като законов и идеологически инструмент за разрушаване на традициите, християнството и въвеждане на новия световен ред – Декември 2019 г.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия бутон "DOWNLOAD"! в лявото поле на тази страница. След като отбележите в квадратчето, че сте прочели текста в прозореца, който ще изскочи, ще…
Прочети още
Брой 53: Наука и богословие. Доклади от международна конференция – Пловдив, 2019. Юли 2019 г.

Брой 53: Наука и богословие. Доклади от международна конференция – Пловдив, 2019. Юли 2019 г.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия бутон "DOWNLOAD"! в лявото поле на тази страница. След като отбележите в квадратчето, че сте прочели текста в прозореца, който ще изскочи, ще…
Прочети още