Брой 59: Справедливата война в новозаветното християнство и съвременните реалности. Юли 2022 г.

Брой 59: Справедливата война в новозаветното християнство и съвременните реалности. Юли 2022 г.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия бутон "DOWNLOAD"! в лявото поле на тази страница. След като отбележите в квадратчето, че сте прочели текста в прозореца, който ще изскочи, ще…
Прочети още
Брой 56: 2020 – повратна точка в историята на вярата, свободата и човешките права? – Декември 2020 г.

Брой 56: 2020 – повратна точка в историята на вярата, свободата и човешките права? – Декември 2020 г.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия бутон "DOWNLOAD"! в лявото поле на тази страница. След като отбележите в квадратчето, че сте прочели текста в прозореца, който ще изскочи, ще…
Прочети още
Брой 55: „Световна криза и нов световен ред. Християнски отговор и есхатологично значение“ – Юли 2020 г.

Брой 55: „Световна криза и нов световен ред. Християнски отговор и есхатологично значение“ – Юли 2020 г.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия бутон "DOWNLOAD"! в лявото поле на тази страница. След като отбележите в квадратчето, че сте прочели текста в прозореца, който ще изскочи, ще…
Прочети още
Брой 54: ЗСУ като законов и идеологически инструмент за разрушаване на традициите, християнството и въвеждане на новия световен ред – Декември 2019 г.

Брой 54: ЗСУ като законов и идеологически инструмент за разрушаване на традициите, християнството и въвеждане на новия световен ред – Декември 2019 г.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия бутон "DOWNLOAD"! в лявото поле на тази страница. След като отбележите в квадратчето, че сте прочели текста в прозореца, който ще изскочи, ще…
Прочети още
Брой 53: Наука и богословие. Доклади от международна конференция – Пловдив, 2019. Юли 2019 г.

Брой 53: Наука и богословие. Доклади от международна конференция – Пловдив, 2019. Юли 2019 г.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия бутон "DOWNLOAD"! в лявото поле на тази страница. След като отбележите в квадратчето, че сте прочели текста в прозореца, който ще изскочи, ще…
Прочети още