Интернет в установяването на свободата на религията и словото в свободното гражданско общество

{loadposition user10}

Настоящият брой е малко различен. Темата ни всъщност е тази от проведената Кръгла маса на „Свобода за всеки” в София на 4 декември тази година. Половин-дневното мероприятие бе предназначено за автори – писали за изданието ни, и с него си поставихме две основни цели. Първо, за екипа на „Свобода за всеки” е важно създаването на ползотворни и полезни контакти. Ние сме наясно колко голяма е силата на човешкото взаимодействие, особено когато е за добра кауза. На второ място, искахме да поставим на дневен ред доколко едно интернет издание като нашето, всъщност влияе върху възприемането и процесите на свободата на съвестта, религията и словото.

Трето, редно беше след четири годишно съществуване да направим оценка на пътя ни дотук. Ето няколко цифри и редакационни правила, които изразяват работата на „Свобода за всеки” до днес:

  • Над 45 автори, с близо 95% оригинални материали, писани специално по темите за дискусия, зададени от нас;
  • Над 110 000 уникални посещения на сайта за 2008 г., което е цифра, повече от два пъти по-голяма от миналата година;
  • Ние сме анализаторски, а не новинарски сайт, и не реагираме на последни новини или сензационните им тълкувания. Но въпреки всичко интернет държи на медийна динамичност: от 2007 г. добавихме коментарна секция към сайта, за статии, които са по темата, но не се вписват в тази на даден брой.
  • през 2008 г. добавихме и блог, за още-по голяма гъвкавост на публикциите. В него читателите могат да оставят мнения под постингите, при съобразяване с правилата за публикция на мнения.

 

105010881098107510831072_1084107210891072_2008stitched04mnlight_400

rt200802_400
В резултат на изнесените доклади и дискусията по време на Кръглата маса беше започнат и този брой. Така че, настоящият брой е малко еклектичен. Той е комбинация от мнения, изказани на Кръглата маса по повод ролята на интернет като алтернативен метод на комуникация за сравняване на гледната точка с казионните медии от една страна, и от друга (Донкова, Алтънов), някои статии са просто реализация на този метод, като представят малко чувани в големите платени медии гледни точки (Новак, Алтънов, Даскалова).

Михаил Новак открито поставя въпроса за сблъсъка между християнския универсализъм и универсализмът на човешките институции, било то държавни или псевдо-религиозни. От статията на г-н Новак можем да изведем, че в универсалната си „претенция” християнската вяра, която не е обвързана от псевдо-църковност и раболепие към държавата, промоцира не само Христова, но и гражданска свобода.

 

Вили Алтънов съчетава темата за значението на интернет в свободата на вярата и словото, и показва конкретните измерения на тази свобода, или по-скоро отсъствието ѝ, от българското обществено пространство.

 

Жасмина Донкова представя стегнато визията на Дирекция „Вероизповедания” за това как интернет е повлиял на методите на работа на Дирекцията. Въпреки недостатъците на Закона за вероизповеданията, Дирекцията остава най-информираният и напоследък действително действащ законосъобразно държавен орган в сферата на запазването на толерантността между държава и вярващи. За съжаление, може би поради точно тази своя насоченост, Дирекцията има малко влияние върху други държавни институции, чията неприкрита цел през годината беше да нарушават свободата на религията.

 

Диана Даскалова, стъпвайки на своето участие в международен форум във Великобритания през октомври 2008 г., поставя въпроса доколко новото анти-дискриминационно законодателство защитава интересите на специални групи и реализира нови доктрини на правата на човека (като правото на сексуална ориентация), и по този начин е в ущърб на свободата на религиозното слово и свободата на вярата.

 

2008 година бе белязана с ново засилване на медийната и частично държавната атака срещу свободното изповядване на вяра и срещу религиозното слово. Надяваме се, че приносът на „Свобода за всеки” в обратната посока е помогнал в неутрализирането на ужасните негативи, които носят за личността и обществото атеистичният и анти-верски фанатизъм. Убедени сме, че статиите в този декемврийски брой са доказателство за това, че с Божията помощ и демократичността на интернет ние ще продължим да стоим на позициите в защита на свободата на човека да търси и познава Бога, без заплаха от насилие.

Весели празници.

 


 

Всички права запазени © Свобода за всеки 2008

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове