Отворено писмо до Мартин Карбовски и НТВ

{loadposition user11}
2 Април 2010 г.

Отворено писмо
До:
Мартин Карбовски, Програма „Отечествен фронт”, НТВ

Якоб Андерсън, изпълнителен директор
Олга Лозанова, програмен директор
Нова Телевизия
София, бул. Христофор Колумб 41
Порше Бизнес Център

Дирекция „Вероизповедания” при Министерски съвет
София, бул. Дондуков 1

Християнски Евангелски и други църкви,
Вероизповедания и служения

Г-н Карбовски,

Пиша ви в качеството на адвокат и издател и редактор на водещо интернет списание за свободата на религията, съвестта и словото „Свобода за всеки”.

В предаването си от 27.03.2010 г. „Отечествен фронт”, в което Снежана от Варна разказва за „сектите” очевидно навлизате територия, която е непозната за вас, въпреки самочувствието, с което подхождате към темата. С широкомащабните си цинични обобщения, че всички християни са склонни към педофилия, с наистина дяволска финансова математика (според нея всички вярващи печелят поне по 1000 лв. на месец и дават по 100 лв. десятък в църквата), с подсказвания и странна фразеология от типа на „сложете вашата лепта в процепа на вашия телевизор” вие успявате да събудите у зрителя емоционална ненавист срещу религиозната вяра на хората и срещу Бога. След като е видял вашата опростенческа и пропагандна трактовка на една сложна и дълбока тематика, за зрителя остава извода, че вярата в Бога, шаманството и педофилията са едно цяло.

Ще ви обърна внимание на няколко сериозни недостатъка на подхода ви в изготвянето и представянето на изповедта на Снежана.

1. Интересен е въпросът защо близо 20 години след историята на тази жена вие я съживявате като зрителя остава с впечатлението, че едва ли не случката е станала вчера? Има ли други свидетели на обвиненията на Снежана? Има ли повдигнато обвинение? Само нейният страх от митичната двойка достатъчно основание ли е да й се вярва напълно? Дори да може да й се вярва, на какво основание вие твърдите, че всички църкви и християни са с моралните качества на обвиненото от Снежана семейство?

2. Подходът ви към фактите е тенденциозен и пропаганден – изводите ви са емоционално натоварени с негативни морални оценки за църквите и хората с религиозни убеждения. Други източници, освен спомените на жената пред камерата от преди двайсетина години, няма. Всеки политкомисар, чиято задача в близкото минало на войнстващия атеизъм бе да заличи религията като „опиум на народа” и да превъзпита вярващите в социалистически атеизъм, би ви завидял за първичния и настъпателен подход.

3. Твърдите че „закон няма”, като от контекста става ясно, че имате предвид, че възможността за регистрация на религиозна общност е много либерална. Всъщност наясно ли сте, че вярата не произлиза от регистрацията на юридическото лице, а от съвестта на човека, тоест личността? Закон няма, но очевидно такъв, от който вие да се притесните, когато разпространявате обидни, неверни и клеветнически твърдения по отношение на цяла група хора, заради техните религиозни убеждения.

4. Самонадеяното ви твърдение че вие представяте истината не издържа и най-вялата критика. Чия истина? Божията истина, библейската истина, тази на една жена, или вашата си истина, за това че се възприемате като някакъв бог? Имам предвид думите ви в края на предаването: „В Господ трябва да се вярва, но първо вярвайте на мен, а после на Господ”. Можем ли да сме сигурни, че дори представяте истината за казуса на Снежана при положение, че вие сам не сте уверен в това: „Може би Снежана ни казва истината” са вашите думи в предаването. Каква истина е това, ако е само една „може-би” истина?

Допускам, че сте имали донякъде благородни намерения в замисъла си да интервюирате Снежана за религиозните й търсения и приключения отпреди 20 години. Искали сте да разкриете корумпирани представители на религиозните институции, каквито безспорно има. Но да обрисувате всички християни пред обществото с несмислените си твърдения, че вярата е едва ли не е криминално деяние, и да основавате тези обобщения на личния разказ само на една жена, подпомагана в изводите си от вашия глас за кадър, не е начинът да постигнете замисъла си. Всъщност резултатът от това ваше недоглеждане или самонадеяност нe е обслужване на истината, а на пропагандата, лъжата и насаждането на религиозна омраза.

С оглед на горното и цялостния тон на предаването ви уведомявам, че същото подбужда към дискриминация на основа религия, като цели да постави в неравнопоставено положение евангелски и други християнски вярващи чрез обидни, клеветнически и недоказани обвинения в неморалност, полова извратеност, педофилия, финансови измами, които отнасяте към цялата християнска общност. В милионен тираж, без доказателства вие уронвате доброто име на стотици хиляди добронамерени хора, чиято вина според вас е че прославят Бога и четат Библията, нещо, което само по себе си е осъдително, ако вярваме на вашата интерпретация на вярата във въпросното предаване.

В този смисъл предаването ви не представлява просто посредствена журналистика; с него вие нарушавате закона и правата на хората.

Поради това представям пред вас искане за мое участие във ваше предаване със същата дължина, по същото телевизионно време, с участието на пастори и лидери на евангелски и други християнски общности. В предаването, като отговор на тезите застъпени в „Отечествен фронт” от 27.03.2010 г., ще бъде представена една по-пълна и истинска картина за същността на християнска вяра и ролята и служението на християнската евангелска църква. Само този подход може да поправи дълбоките морални, емоционални и духовни вреди, които предаването ви от въпросната дата е нанесло на християните, на основните права на свобода на религията и съвестта и на цялото общество.

Наясно съм, че това ще е напрегнато и насилено сътрудничество, ако въобще се получи такова. Но това е по-добронамереното, първоначално решение, от директното търсене на правата на десетки хиляди вярващи в съда срещу вас, предаването ви и спонсориращата ви телевизия.

В очакване на вашия отговор.

С уважение,
Адв. д.ф.н. Виктор Костов
Свобода за всеки
Интернет списание за свободата на религията, съвестта и словото
www.Center-ReligiousFreedom.com
мобилен телефон: +359 878 198 278
Email: editor@center-religiousfreedom.com


Писмото можете да изтеглите и в PDF формат.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове