Публий Олда обяснява защо ислямистите нямат право да строят джамии, да прозелитират или да въвеждат шериата в Америка

{loadposition user10}

Публий Олда – пенсионирана адвокатка и учен-конституционалист,1 с богат принос към списание Freedom Outpost, неотдавна изнесе лекция2 за нестопанската организация Act for America  клон Файетвил, щат Тенеси, като доказа, че Първата поправка не дава право на ислямистите да строят джамии, да прозелитират3 и да въвеждат шериата в САЩ. Тя също отдели време да обясни, че нито мултикултурализмът, нито ислямът са мирни религии.

„Изправени сме пред сериозна заплаха”, започна тя. „Ислямистите са проникнали в нашата страна и я превземат. Нашите федерални, щатски и местни власти дори не отчитат съществуването на заплахата.”

Публий Олда подчерта, че „ислямистите се стремят да подменят нашата Конституция, религия и култура с шериата – тяхната тоталитарна политическа, икономическа, военна, социална и правна система.4 Те напредват и завладяват страната ни, защото не се съпротивляваме. А не се съпротивляваме, защото хората всъщност вярват, че ислямистите имат „конституционни права” да строят джамии и да печелят привърженици тук, и че тези, които им се противопоставят, са хейтъри (б. ред. – мразещи ги), расисти, ксенофоби (някой, който мрази други култури и се страхува от тях) и нетолерантни.”

„И така, страшното послание, което получаваме от всички източници”, продължи тя, „е че нашата Конституция ни прави безсилни да се съпротивим, защото, и това е голямата лъжа, Първата поправка на Конституцията13 дава на ислямистите право да правят това, което вършат, и че тези, които им се противопоставят, са лоши хора.”

Публий Олда се позова на дадените ни от Бога права като „щит” срещу ислямското завоюване на Америка и заяви, че е необходимо правилно разбиране на Декларацията за независимост и на Конституцията и че именно това е, което тя се заема да развие. „Правата произхождат от Бога. Те не произлизат от Конституцията”, заяви тя. „Сами прерязваме гърлото си, като казваме, че правата произхождат от Конституцията. Нашият меч е Конституцията ни.”

По-нататък Публий Олда изброи четири разпоредби от Конституцията, валидни за спирането на ислямското завоевание в нашата страна.

• „Клаузата за върховенството на закона” в член Шест, точки 2 и 3. Тъй като Конституцията на САЩ е законът на земята ни, няма местенце в нашата страна, в който шериатът да не е забранен, защото това би било в противоречие с Конституцията.

• Член 1, раздел 9, точка 1 делегира на Конгреса правомощието да контролира имиграцията.

• Член 4, точка 4 изисква федералното правителство да защитава щатите от нашествие.

• Член 1, раздел 8, точка 15 овластява Конгреса да мобилизира народното опълчение (въоръжените граждани) за потушаване на въстание и отблъскване на нашествие.

После тя посочи, че ние позволяваме да има ислямска инвазия, и аз ще добавя – и латиноамериканска5 инвазия, просто защото не знаем какво се казва в Декларацията за независимост или в Конституцията, и че сме „обработени” да считаме, че всички култури са равни и че нищо особено не се е случило, когато е създадена Америка.

• После Публий Олда подчерта, че преобладаващата догма на нашето време е тази, че мултикултурализмът, убеждението, че всички култури и религии са равни, е добър, с изключение на западната култура, която е много, много лоша. Това също е свързано с една непрекъсната реторика, че неограничената имиграция е много, много хубаво нещо, и че тези, които са против нея са „лоши хора”, защото са расисти и ксенофоби.

• Второ, тя изтъкна лъжата, че ислямът е мирна религия.

• И накрая, тя се спря на господстващата догма, че Първата поправка на Конституцията дава на ислямистите правото да строят джамии, да прозелитират и да въвеждат шериата.

Въпросът за мултикултурализма беше засегнат най-напред, като Публий Олда разясни, че тези, които се опитват да ни унищожат, ни казват, че сме били зли от самото начало, твърдейки, че Основателите6 са имали роби, отнасяли са се зле с индианците и така нататък. Тъй като много от основополагащите принципи известно време не са били преподавани в държавната образователна система, не е чудно, че много хора не ги разбират и ги представят погрешно.

Заради заплахите на мултикултуралистите, мнозина се страхуват да твърдят, че американската култура е по-добра във всяко едно отношение спрямо другите култури. Въпреки това, Публий Олда заяви: „Но ние бяхме светещият град на хълма. Бяхме християнска държава, основана на юдео-християнските принципи за морал и за гражданско управление.” Тя подчерта, че Декларацията за независимост се позовава на Бога като Творец, Върховен съдия на света и като наш божествен Защитник. Член 7, точно над подписите, признава Господството на Исус Христос, каза тя.7

След това Публий цитира думи на Джон Джей от статия 2 на „Федералистът” (допълнителният цитат мой):8

Провидението е благоволило да даде тази свързана в едно страна на един обединен народ – народ, произлязъл от предци, говорили на същия език, изповядвали същата религия, привързани към същите принципи на управление, с подобни нрави и обичаи, които чрез своите съвместни намерения, въоръжение и усилия, борейки се рамо до рамо през цялата дълга и кървава война, достойно са установили всеобща свобода и независимост.

Тя отбеляза, че нашата култура не е съвършена, заради падналата човешка природа, но в същото време, установената от нас култура е с предимство пред останалите. Като едно от нашите несъвършенства, тя изрично спомена робството. „Оправихме това (въпросът за робството) на висока цена, и това е което една култура заслужава, когато нарушава Божиите закони”, каза тя. И тук посочи факта, че убиваме бебета, който също трябва да бъдат разгледан.

„Не можете да защитите своята култура, ако позволите тя да бъде залята от хора с различни култури, които привнасят собствените си посредствени култури и отказват да приемат вашата”, заяви. „Нашите основатели са знаели това.” Ето защо са приели текста на член 1, раздел 9, точка 1.

През 1965 г. мултикултуралистите9 настояваха, че трябва да отворим врата за всеки. Те намразиха нашата култура, защото тя се основаваше на Библията. Застанаха срещу нашето, по произход пуританско, англоезично и християнско, общество с хора от различни култури, религии и езици, които не са имали разбиране за ограниченото гражданско управление, заложено в Конституцията и Библията. Теди Кенеди беше този, който настояваше за Имиграциония закон от 1965 г., и тези, които му се противопоставиха, бяха смълчани чрез обиди. Той премахна квотната система на националния произход, която ограничаваше имиграцията основно до тези, идващи от култури, подобни на нашата.

Мултикултурализмът е изцяло неефективен. Културите влизат в сблъсък и субкултурите, които обхващат повечето деца и са най-насилнически, помитат приемащата култура. Това се случва в Западна Европа.

Публий Олда каза, че не е нужно да внасяме мексиканската култура, защото тя е престъпна, и че те трябва да намерят решение на този въпрос там, а не да го импортират в САЩ. „Защо вносът на хора от третия свят, които не споделят нашия език, нашата култура или ценности, да е нещо добро?”, беше нейният въпрос.

С това тя премина към ислямската култура и каза на публиката, на която говореше: „Погледнете снимките на осакатените мюсюлмански жени, които са били обезобразени или убити от своите съпрузи, бащи и братя. Вижте как се убиват един друг.” Тя продължи да говори за култури и етноси и за необходимостта от изкупление чрез Исус Христос, което следва да бъде предоставено на всички хора. Идеята да се позволи на вярващите10 или на хората от подобни култури да имигрират тук в малка численост, беше за да им бъде повлияно с тази наша култура, а не за да им се позволява да я трансформират. Искахме те да оставят своята предишна култура, език и тям подобни и да прегърнат американската култура.

След това Публий Олда заяви, че не е имало нужда да се отделя много време на идеята, че ислямът е „мирна религия”. После спомена Алън Уест като единствения политик,11 който е имал смелостта да каже истината за това, обаче малко преди предложението за преизбирането му миналата година той капитулира с едно свое писмо като конгресмен. Тя посочи, че Джордж У. Буш е говорил празни приказки за това, че ислямът е мирен, докато Рон Пол12 се опитал да каже, че техните жестокости и действия са по вина на Америка. Пол казал това, което ЦРУ е казало, че 11-ти ноември е бил част от „ответен удар”, но аз никога не съм го чул да защитава техните безчинства по силата на шериата или нещо подобно, с разбирането обаче, че Пол е наивен по отношение на исляма. „Ислямът дори не е религия”, каза тя. „Ислямът е тоталитарна система, която контролира всеки аспект от живота на тези, които имат нещастието да ѝ бъдат подчинени. Той се маскира като религия, за да ни сплаши и да твърдят, че имат защита по силата на Първата поправка от Конституцията, но след като схванем, че ислямът е просто още една покварена тоталитарната система като комунизма и фашизма, можем да се справим с него.”

След това тя окуражи онези, които желаят да се противопоставят и да настояват, че тези, които не са осведомени за историята на исляма и за това, което се случва днес по света, (са оставени – б. ред.) в ръцете на мюсюлманите. Публий Олда насърчи хората да не се страхуват да предизвикат мултикултуралистите и им показа снимки, представящи какво прави ислямът на своите жени. „Не забравяйте”, тя каза, „че мултикултуралистите са просто невежи малки хора, които повтарят това, което им е казано.”

И накрая на презентацията си тя обърна внимание на лъжата, че Първата поправка на Конституцията дава на ислямистите право да изграждат джамии, да обръщат хора към тяхната вяра и да въвеждат шериата. След това тя цитира Първата поправка на Конституцията:

Конгресът няма да приема закони, установяващи или забраняващи свободното изповядване на каквато и да било религия, ограничаващи свободата на словото или на печата или ограничаващи правото на хората да се събират мирно и да се обръщат с петиции към правителството за отстраняване на несправедливости.

Публий Олда правилно посочи, че Първата поправка на Конституцията не предоставя права на никого, а по-скоро забранява на Конгреса да приема закони за религията, словото, печата или сдружаването. Всеки щат запазва правомощията да създава закони за религията и словото. Щатите14 винаги са притежавали тази власт и ако кажете, че не е така, тогава защо клеветата, очернянето, умишленото причиняване на емоционален стрес и други такива „речи” се считат за престъпни? Това е така, защото съгласно Конституцията, това е запазена сфера за щатските власти. Много от щатите, дори и след ратифицирането на Конституцията, са установили официална религия.

Ето защо, ислямистите не разполагат с правото да се включат в някоя от техните дейности, защото Първата поправка ограничава Конгреса, но не ограничава щатите за действия в областта на словото и религията. Също така, с Първата поправка не се предоставя някакво право.

След това Публий Олда насочи вниманието към Декларацията за независимост и заяви, че тя постановява Бог като източникът, от който произхождат правата на човека.

Ние смятаме, че следните истини са видни от само себе си: всички хора са създадени равни, а техният Създател ги е дарил с някои неотменими права, сред които са животът, свободата и стремежът към щастие. — И че за да се гарантират тези права, сред хората се учредява управителна власт.

Ето защо всяка управителна власт е предназначена да осигури правата, които Бог даде на хората, а аз ще добавя – и да накаже злодеите (Римляни 13). Те правят това, на първо място, като ни предпазват от онези, които търсят да ни отнемат дадените ни от Бога права. Свободата е Божият модел за обществото.

„… и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките ѝ жители…” (Левит 25:10)

Силно ви препоръчвам да чуете цялата ѝ реч. Събраните в тази статия изказвания, обхващат речта до около 24-та минута, от който момент тя започва да сравнява ислямистката култура с християнската. Ще установите, че е окуражаващо.


Публикува се с разрешение © 2015. Всички права върху превода запазени.
Оригиналът на статията на английски можете да видите тук.


Тим Браун Тим Браун е автор и редактор в онлайн изданията FreedomOutpost.com, SonsOfLibertyMedia.com, GunsInTheNews.com и TheWashingtonStandard.com. Той е съпруг на „по-ценна от скъпоценни камъни” съпруга, баща на 10 „силни стрели”, разбира по малко от всичко, християнин, обичащ свободата. Той живее в САЩ, щат Южна Каролина. Автор е на 4000 статии.

Бележки

1. Това е псевдоним, предпочитан от лекторката, а не истинското ѝ име. Публий (Publius, от лат.) е псевдоним, под който са публикувани редица статии в Ню Йорк по време на формирането на Декларацията за независимост на САЩ. Тези статии се издадени под общото име Федералистки реферати (Federalist Papers), като зад псевдонима стоят няколко автори: Алекзандър Хамилтън, Джеймс Мадисън и Джон Джей. Целта на тези статии е била гласоподавателите да подкрепят федералистката конституция. Олда е пророчица от Стария Завет, съпруга на одеждопазителя Селум, вж. 4 Царе 22, б. ред.

2. Лекцията е изнесена през 2013 г., б. ред. Видеото с цялата лекция, която трае около 23 мин., можете да видите тук: https://publiushuldah.wordpress.com/2013/04/07/the-first-amendment-does-not-give-islamists-the-right-to-build-mosques-proselytize-and-institute-sharia-here/.

3. Прозелитизмът е дейност на привличане на последователи към своята вяра от друга религия, б. ред.

4. Под „нашата страна”, „нашата култура” и т. н. в текста се има предвид САЩ.

5. Поради липса на по-точен термин на български език ползваме „латиноамериканска”, която отговаря на употребения в текста американски термин „Hispanic.” Терминът няма много общо с Испания и испанците, а обозначава южно- и латиноамериканци, най-вече мексиканци, които говорят испански и са най-голямата имигрантска група от легални и нелегални имигранти в САЩ. Етнически тези испаноговорящи латиноамериканци са бели, индианци, мулати и смесица от етноси.

6. Обикновено така са наричани създателите на американската нация и Декларацията на независимостта, б. ред.

7. Всъщност Декларацията за независимост на САЩ няма членове и алинеи. По-скоро тя е разделена на абзаци. В случая става дума за цитат от последния абзац на Декларацията, над подписите. В този цитат обаче не става дума изрично за господството на Исус Христос, както се твърди в статията, а се говори за Провидението. В същото време, отчитайки контекста и времето, вярата на Основателите на САЩ в Бога има преди всичко и почти изцяло християнски и библейски произход. В този смисъл Провидението, въпреки обобщено название на Върховното Същество и Бог има своите ясно очертани измерения и те сочат към Христос и Библията, б. ред.

8. Виж бележка 1.

9. „Мултикултуралисти” и „мултикултурализъм” са термини, които обозначават политическо, социално и идеологическо течение, което счита, че всички култури са равни и трябва да съществуват съвместно, като на всички се дават равни права.

10. Най-вероятно се има предвид вярващите християни, б. ред.

11. Алън Уест е черен американски конгресмен и политик, вж. http://www.allenbwest.com/, б. ред.

12. Рон Пол е бизнесмен и политик с либертариански убеждения, бивш независим кандидат за президент на САЩ. Синът му Ранд Пол е американски сенатор и в момента се състезава за номинацията на Републиканската партия за кандидат за президент, б. ред.

13. Естествено, иде реч за американската конституция, б. ред.

14. Има се предвид всеки отделен щат, б. ред.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове