Съвременната държава: управник или звяр?

{loadposition user10}

Темата е основана на съпоставяне на новозаветни трактовки за властта и управлението, залегнали съответно в Римляни 13 и Откровение 13.

Статията на д-р Кожухаров дава основополагащо разбиране за същността на съвременната държава. Понятията, които той изяснява с цел правилното разбиране на държавата и държавността, са от изключително значение за настоящия дискурс. Статията на колегата Кожухаров дава в резюме историята и теорията по темата за държавата като управник или символичен звяр и следва да бъде прочетена като начало за всяко друго третиране на въпроса, както в настоящото издание на Свобода за всеки, така и въобще.
il1

Д-р Алтънов втъкава разбирането за превръщането на комунистическия държавен режим в някаква нова форма на демократичен тоталитаризъм, предопределен от липсата на справяне с комунистическо минало. Неговата дефиниция за „държава“, както и тезата, която развива, допълват концепциите, застъпени в другите три статии.

П-р Костов въвежда термина „глобалитаризъм“, който е съчетание между глобализъм и тоталитаризъм. С разсъжденията си за днешната форма на обществени отношения и управление п-р Костов прави ясната връзка между библейския прочит на историята и фактите от самото историческо развитие на отношението на властта към вярата и Бога.

В нашето изложение сме обърнали внимание на богословския произход на това, което виждаме като обожествяване на съвременна държава. Даваме и конкретни примери от българското законодателство, съпоставяйки профанното с трактовките в Римляни 13 и Откровение 13.

Опитът да намерим характеристиките на съвременната власт и това, което наричаме „държава“, може да бъде обобщен с мисълта на Томас Джеферсън, с която започваме нашата статия и на която, за съжаление, малцина, включително християни, обръщат нужното внимание:

„Държавно управление, достатъчно голямо да ти даде всичко, което искаш, е и достатъчно могъщо, за да ти вземе всичко, което имаш”.

Приятно четене и благословена настъпваща 2017 г. Надяваме се настоящият брой да  ни подготви за есхатологичните събития, на които предстои да бъдем свидетели.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове