Срещу секуларизма и потъпкването на правата на вярващите

{loadposition user10}

Първоначално имах чувството, че „Свобода за всеки“ разглежда свободата на съвестта, словото, религията и т.н., както и въпросите за отношенията между църквата и държавата, предимно от гледна точка на протестантските общности в България с цел защита на техните права и свободи. След време разбрах, че сайтът в действителност се застъпва за общочовешките свободи и права и за тези на християните, независимо към коя християнска общност те принадлежат. Това наистина промени гледната ми точка и ме подтикна дори да стана един от сътрудниците на „Свобода за всеки“.

Интернет пространството е изпълнено с почти всичко, от което човек би имал нужда, ако реши да потърси информация за него. От тази гледна точка, ако сайтът на „Свобода за всеки“ го нямаше, може би никой нямаше да забележи. Въпросът е не дали го има, а каква е ролята му в това пространство. А ролята му за изясняване на въпросите на правата и свободите в България (както и по света) е голяма и в днешно време неговото място в интернет е не само повече от наложително, но дори неизбежно. Затова днес не си представям интернет пространството без християнското „пространство“, наречено „Свобода за всеки“.

Сайтът трябва да продължава да се развива: да отстоява първоначалните принципи, върху които бе създаден, да разширява обхвата си на разбиранията за свобода на съвестта, словото, религията и т.н , да включва в материалите си новини и съобщения от различни гледни точки, включително нехристиянски, за да може те да бъдат съпоставени с християнските ценности и с християнското разбиране за свобода в Бога. Онлайн списанието „Свобода за всеки“ е изключително полезно и неговото академично, богословско и въобще християнско ниво трябва да продължава да се издига (което вече се случва).

По качество на публикуваните в него статии то вече може да съперничи на стари и отдавна утвърдени християнски издания и нашата надежда е, че то би могло да стане водещо списание в България по въпросите на християнската култура, на правата и свободите на хората и особено на вярващите, на отношенията между светското и религиозното (включително между Църква и държава) и много други въпроси. Добре постигнатият баланс между строго богословските и практическо-християнските разсъждения от гледна точка на различни християнски деноминации е гаранция за утвърждаването на „Свобода за всеки“ като единственото християнско списание у нас, разработващо въпроси на християнството в истински междухристиянски дух на братско сътрудничество и разбирателство с цел обединяване на усилията на християните срещу секуларизма и потъпкването на правата на вярващите.


Всички права запазени © 2014. Препечатвания и препубликации само с разрешение:
editor@center-religiousfreedom.com


Д-р Валентин КожухаровД-р Валентин Кожухаров е преподавател-богослов и мисионер. Спомага за диалога между православни и неправославни. Преподавал е в православния богословски факултет на Великотърновския университет и в руски православен институт в Москва. Работил в Отдела за религиозно образование и катехизация на Московската Патриаршия. От 2009 г. е лектор на свободна практика и преподавател по християнско образование и мисиология в Института по мисиология за централна и източна Европа в Хайлигенкройц, Австрия и в богословски колежи във Великобритания. Ръководител е на докторанти и член на изпитна комисия по мисиология.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове