Брой 58: Колапсът на свободата в демократичните общества. Декември 2021 г.

Свобода за всеки
Брой 58: Колапсът на свободата в демократичните общества. Декември 2021 г.

АВТОРИ В БРОЯ
(по азбучен ред)

гл. ас. д-р Атанас Терзийски
адв. Атанас Кръстев
д-р Борислав Цеков
проф. д-р Валентин Кожухаров
адв. д-р Виктор Костов
доц. д-р Николай Кочев
Явор Костов

СЪДЪРЖАНИЕ

КОЛАПСЪТ НА СВОБОДАТА В ДЕМОКРАТИЧНИТЕ (ЗАПАДНИТЕ?!) ОБЩЕСТВА.. 1

ДИКТАТУРАТА НА ЗДРАВЕТО ИЛИ – ВСЯКО ЗЛО ЗА ДОБРОТО НА ДЪРЖАВАТА.. 3

ГЛОБАЛНАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ СВОБОДАТА.. 15

ПРОМЯНАТА НА ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА В ЗАПАДНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ОБЩЕСТВА И ОТМЯНАТА НА ЧОВЕШКИТЕ СВОБОДИ.. 27

ЗЛОУПОТРЕБАТА СЪС СТАТИСТИКА – ПЪТ КЪМ РОБСТВО.. 35

МЕХАНИЗМИ НА ПСЕВДО-МЕДИЦИНСКАТА ДИКТАТУРА. 41

ЛИЧНА АКТИВНОСТ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ.. 56

КОВИД ПАНДЕМИЯТА – ТЕАТЪР НА АБСУРДА С ДРАМАТИЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПУБЛИКАТА.. 66

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ. 72

Брой 58: Колапсът на свободата в демократичните общества. Декември 2021 г.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове