Насоки за автори в електронното издание Свобода за всеки

Насоки за автори в електронното издание Свобода за всеки

Насоки за автори Молим да имате предвид следните насоки при писане и предаване на статиите: Цели Съдържание Стил Обем Формат и предаване Каре за автора Фотография в цифров формат Срокове…
Прочети още