Брой 60: Война и глобализъм. Избрани есета

Брой 60: Война и глобализъм. Избрани есета

ВОЙНА И ГЛОБАЛИЗЪМ ПРЕЗ XXI ВЕК Уводни думи на редактора Прогресът на човечеството в материално и технологическо отношение не е равно и пропорционално на моралното му извисяване. Изглежда точно обратното…
Прочети още