Моята декларация за верско неподчинение

Моята декларация за верско неподчинение

12 декември 2018 г. Бележка на редакцията на СВ: Поместваме наш превод на писмото на китайския християнски пастор Йи, след като е бил задържан от властите през миналия месец заради…
Прочети още