СВ брой 59: Справедливата война в новозаветното християнство и съвременните реалности

СВ брой 59: Справедливата война в новозаветното християнство и съвременните реалности

Юли 2022 г. СЪДЪРЖАНИЕСПРАВЕДЛИВАТА ВОЙНА В НОВИЯ ЗАВЕТ 3ХРИСТИЯНСКИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВАТА ИЛИ НЕСПРАВЕДЛИ-ВАТА ВОЙНА В МИНАЛОТО И ДНЕС 15ХРИСТИЯНСКИТЕ НРАВСТВЕНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ВОЙНАТА И АКТУАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ…
Прочети още