Въвлече ли Светият синод Църквата в политически игри?