Условия при търсене на правна помощ и защита чрез сайта на Свобода за всеки

В случай че са нарушени Вашите права и законни интереси и се нуждаете от компетентна правна помощ, на тази страница можете да получите информация за контакт с адвокат.

Aдвокатската професия е установена като конституционна дейност за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридически лица.

В повечето случаи предоставяме безплатна начална консулатция, както и допълнителна безплатна правна помощ и защита, в много от случаите, които касаят нарушение на основни човешки права в сферата на свободата на съвестта, вероизповеданието, словото, семейните ценности, свобода на образованието и др. подобни. Възможността за представяне на безплатни конслутации и правна помощ се определя за всеки случай индивидуално.

Адвокатът ще Ви предостави нужната информация и консултация, като с оглед сложността на Вашия случай е възможно, с цел компететното даване на съвет, адвокатът да извърши допълнително проучване на фактите и закона.

При сключване на договор за предоставяне на правна защита и съдействие следва да имате предвид разходите по едно дело, включително и адвокатски хонорар. Безплатни консултации и правна защита се предоставят в зависимост от естеството на делото или други фактори, свързани с клиента и съгласно закона. Когато правната помощ е заплатена, това става при ясни условия на договора между клиент и адвокат.

Уточнение: Адвокатите на СВ не са обвързани със задължения към Националното бюро за правна помощ и не предоставят услуги по Закона за правната помощ.

За да получите необходимата правна помощ, или насоки с оглед Вашия казус, моля свържете се на посочените данни за контакт с нас.

За да обърнем внимание на Вашия случай, при началния си контакт с нас следва точно, подробно и кратко да опишете:

1) фактите – какво точно се е случило;
2) замесените лица, организации и държавни органи;
3) в какво считате, че са нарушени Вашите права и законни интереси,
4) какви са Вашите претенции и към кого; 
5) какво искане имате към нас
6) Вашите точни данни за контакт: имена, адрес, телефон, електронна поща; 
7) други данни или документи, които считате, че са важни за комуникацията Ви с нас.

При започване на контакт с нас, писмено или със средство за гласова комуникация (телефон, интренет), Вие се ангажирате с декларация, че сте се запознали със съдържанието на настоящата страница “Условия при търсене на правна помощ и защита чрез сайта на Свобода за всеки”.

Ако Вашето начално писмо не отговаря на горепосочените изисквания е възможно да не отговорим на искането Ви.

След начален преглед на Вашата кореспонденция и предоставената ни документация ще влезем във връзка с Вас, за да уговорим възможна консултация и последващо поемане на Вашия случай с цел правна защита и съдействие.

Вашата кореспонденция с нас и информацията, която ни представяте във връзка с оказване на правна защита и съдействие, е поверителна и защитена адвокатска тайна съгласно Закона за адвокатурата. В разглеждането и поемането на Вашия случай ние се съобразяваме с етиката на професията и целим възможното най-добросъвестно и честно отношение към клиентите и хората, които се нуждаят от правен съвет или защита.

ЗА КОНТАКТ С АДВОКАТ ПИШЕТЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС:

 info@svobodazavseki.org