Адв. д-р Виктор Костов: Проблеми в тълкувателното решение на ВКС за пола