Свободата на съвестта през призмата на отношението църква – държава: практични измерения

Свободата на съвестта през призмата на отношението църква – държава: практични измерения

Първото нещо, което бих искал да направя в началото на моята презентация, е да уточня рамките и контекста на моя доклад. Когато разглеждам темата за свободата на съвестта, аз визирам…
Прочети още
Морално-практични аспекти на участие на християните в европейската политика

Морално-практични аспекти на участие на християните в европейската политика

Християните могат да бъдат по-ефективни в своята обществена дейност на популяризиране на общоприетите ценности, като се започне от средствата за масово осведомяване и се стигне до правосъдието, ако те са…
Прочети още
Ценности срещу политика. Фрагментацията и радикализацията като основна заплаха за християнските общности

Ценности срещу политика. Фрагментацията и радикализацията като основна заплаха за християнските общности

Историята се подчинява на един неизменен ритмически закон, на едно вътрешно вълново разделение, което разделя нейните епохи на приливи и отливи, на устремени напред и отстъпващи назад (...). Досега, по…
Прочети още
Съвременната държава: От тоталитарен идол към богоугоден управник

Съвременната държава: От тоталитарен идол към богоугоден управник

Бележка: Публикацията тук е откъс от глава четвърта от сборника "Отношенията църква - държава след падането на комунизма", (2015 г.) Виктор Костов Тезата, изразена в заглавието, е по-скоро пожелание, отколкото…
Прочети още
Национална сигурност и религиозен плурализъм

Национална сигурност и религиозен плурализъм

Според Пакта за граждански и политически права, ратифициран с Указ № 1199 на Президиума на Народното събрание от 23.07.1970 г., свободата да се изповядва религия подлежи на ограничения само при определени обстоятелства,…
Прочети още
Неоконсервативни крокодили от блатото искат Тръмп да продължи войната на Обама в Сирия

Неоконсервативни крокодили от блатото искат Тръмп да продължи войната на Обама в Сирия

От Хулио Северо На 3 април (2018 г.) в САЩ Президентът Доналд Тръмп заяви за американското военно присъствие в Сирия: "Искам да се махнем оттам, искам да започна да възстановявам…
Прочети още
Две парадигми за мястото на църквата в света

Две парадигми за мястото на църквата в света

Въпросът за отношенията между държава и църква, за мястото, взаимните ангажименти и отговорности на християните към обществения и политически живот, както и за отношенията между различните църковни и парацърковни общества…
Прочети още
Човекът като християнин и гражданин. Паралели. Проблеми на съвременната държавност с мисията на църквата

Човекът като християнин и гражданин. Паралели. Проблеми на съвременната държавност с мисията на църквата

Въпросите около човешкото битие, дори в самото неговото ежедневие, са сериозно монополизирани от държавата не от вчера. На това място някои изследователи основателно биха изказали твърдения, че съвременният човешки живот…
Прочети още
„Разделението” между религията и държавата по време на комунизма – факти и изводи след прочита на досиетата на  Държавна сигурност

„Разделението” между религията и държавата по време на комунизма – факти и изводи след прочита на досиетата на Държавна сигурност

Няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве”. Този евангелски текст (Лука 8:16-17) бе често цитиран през…
Прочети още