Политика за поверителност

През май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (отразен в българския Закон за защита на личните данни, съкр. ЗЗЛД) във връзка със съхранението на лични данни, включителено и такива по повод употребата на интернет и посещаването на сайтове в интернет. Регламентът е известен на английски със съкращението GDPR (General Data Protection Regulation). Основната цел на регламента бе да защити потребителите на интернет от незаконни и/или неетични практики на събиране на данни без дадено съгласие (data mining) от ползуватели и посетители на големи сайтове и социални мрежи. В същото време съгласно регламента и съответстващото вътрешно законодателство и по-малки организации, фирми, както и държавни органи имат задължения да се отнасят отговорно и с нужната прозрачност при събирането на лични данни на клиенти или ползуватели на съответните услуги или дейности.

Ние сме нестопанска организация с идеални цели, която в дейността си, като цяло, не събира лични данни, освен минимален набор от такива, нужни, първо, за предоставяне на информация на посетителите на нашия сайт или, второ, за участие в събития, които организираме.

В първия случай събираме само имейл адрес и име, за да изпращаме нашия информационен бюлетин, от който всеки може да се отпише, когато реши. Данните събрани по този начин не се предоставят на трети страни при никакви случаи, с изключение на случаите когато сме задължени при предоставянето на съдебен акт.

Възможно е сайтът ни да събира информация, типична за работата и функционалността на подобни интернет сайтове, включително и т. нар. “бисквитки”, която като цяло е анонимна но е възможно да идентифицира Вашия браузър, операционна система, IP адрес и др. технически характеристики на устройството, с което комуникирате с нашия сайт. Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.

В някои случаи е възможно да поискаме телефон за връзка и пощенски адрес, нужни за изпращане на пратка, обикновено книги или други материали от нашата издателска прорама.

В някои други случаи събираме допълнителна информация за заемана длъжност и организация. Обикновено това се налага при изготвяне на публични документи по въпроси от важно обществено значение, и в рамките на дейността на СВ, като само част от така цитираните данни са лични данни (често принадлежността към дадена организация и заеманата длъжност са записани в публичните регистри и са по същността си публични данни) и не са в по-широк обхват от обявените данни в първия случай, по-горе.

Всички събирани от нас данни са доброволно дадени или когато става дума за имейли в някои случаи са част от кореспонденция, в която сме участвали и ние. Ние не обработваме машинно данните, нито ползваме алгоритми на изкуствен интелект за целта.

Относно данни, събирани автоматично от системите, поддържащи този интренет сайт, например ползването на така наречените “бисквитки”, следва да изразите съгласие чрез ползване на сайта. В случай, че не сте съгласни с функционалното автоматизирано събиране на анонимни данни (браузър, IP адрес и др.), моля, не ползвайте сайта “Свобода за всеки”, намиращ се в Интернет, на URL www.svobodazavseki.com и www.svobodazavseki.org

При поискване от всeки, който ни е предоставил лични данни, ние ще ги заличим от нашия списък. Данните се съхраняват отговорно, защитени от пароли и в помещения, в които няма публичен достъп, и не се ползват за никакви други цели и не се споделят с трети лица, организации или държавни органи. (Единствено при искане за предоставяне на данни на базата на съдебно решение или друг законен акт, произхождащ от лигитимен орган на съдебната система, бихме били задължени да предоставим достъп).

Ако имате въпроси по гореизложеното, и относно поверителността, пишете ни на електронен адрес info@svobodazavseki.org.