Icon

Брой 58: Колапсът на свободата в демократичните общества. Декември 2021 г. 984 KB 31 downloads

АВТОРИ В БРОЯ (по азбучен ред) гл. ас. д-р Атанас...
Icon

Брой 57. Свободно и критично мислещо общество. Юли 2021 г. 1.02 MB 7 downloads

Съдържание Свободно и критично мислещо общество...
Icon

Брой 53: Наука и богословие. Доклади от международна конференция – Пловдив, 2019. Юли 2019 г. 2.12 MB 5 downloads

Съдържание - Редакционна бележка 3 - Връщане към...