Icon

Брой 60: Война и глобализъм. Избрани есета. Декември 2022 г. 1 MB 70 downloads

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия...
Icon

Брой 58: Колапсът на свободата в демократичните общества. Декември 2021 г. 984 KB 37 downloads

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия...
Icon

Брой 57: Свободно и критично мислещо общество. Юли 2021 г. 1.02 MB 12 downloads

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия...
Icon

Брой 53: Наука и богословие. Доклади от международна конференция – Пловдив, 2019. Юли 2019 г. 2.12 MB 11 downloads

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БРОЯ: Натиснете синия...