Icon

Брой 58: Колапсът на свободата в демократичните общества. Декември 2021 г. 984 KB 33 downloads

АВТОРИ В БРОЯ (по азбучен ред) гл. ас. д-р Атанас...
Icon

Брой 57. Свободно и критично мислещо общество. Юли 2021 г. 1.02 MB 10 downloads

Съдържание Свободно и критично мислещо общество...
Icon

Брой 56: 2020 – повратна точка в историята на вярата, свободата и човешките права? - Декември 2020 г. 4.00 KB 9 downloads

Съдържание Идентификатор 2020 – средство за контрол...
Icon

Брой 53: Наука и богословие. Доклади от международна конференция – Пловдив, 2019. Юли 2019 г. 2.12 MB 6 downloads

Съдържание - Редакционна бележка 3 - Връщане към...