Атаката срещу Библията и истината, ТВ предаване

Разговор с адв. д-р Виктор Костов и проф. Дечко Свиленов