Неолибералният екстремизъм срещу демокрацията и правата на човека (ВИДЕО)