Свободата на вярата е основно право: Победа на евангелските християни в България пред Европейския съд за правата на човека

Европейският съд по правата на човека осъди България за дискриминация срещу християните

Адв. Робърт Кларк, пастор Радослав Киряков, пастор Живко Тончев и адв. д-р Виктор Костов пред сградата на протестантската църква “Благовестие” в Бургас

Днес, на 13 декември 2022 г., Европейският съд за правата на човека обяви своето решение по делото Тончев и други с-у България. Решението на съда е единодушно в полза на жалбоподателите. Българската държава е осъдена за нарушение на член 9 от Европейската конвенция, който защитава правното на свободно практикуване на религиозна вяра, и във връзка с чл. 14, който забранява дискриминация на религиозна основа.

През 2008 г. държавни органи разпространиха “информация” с клеветнически твърдения и уронващи доброто име в обществото на няколко религиозни общности, сред които и евнагелските християнски църкви в Бургас. Всички държавни училища бяха задължени да разпространят пейоративните квалификации разпостранени в циркулярно писмо и да докладват на местни общински и полицейски органи. Кампанията стана публично известна като “Война срещу сектите”. Двама протестантски пастори, Живко Тончев и Радослав Киряков и техните църкви решиха да потърсят справедливост от правосъдната система. Българските съдилища отказаха да признаят нарушенията на държавата срещу свои граждани, вярващи християни. Молителите и техните общности се обрънаха към съда в Страсбург през 2015 г., след като вътрешната възможност за защита на правата бяха изчерпани. 

Днешната победа в съда в Страсбург е победа за законността и правото. С решението на ЕСПЧ се установява още един прецедент, който защитава вярващите и техните църкви от груба и необоснована държавна намеса и клеветнически кампании. ЕСПЧ има юрисдикция над 675 милиона души, живеещи в страните членки на Съвета на Европа.

Делото спечелихме, работейки с екип на ADF International. Адвокатите на жалбоподателите адв. Робърт Кларк и адв. Виктор Костов заявиха, че това решение на съда e справедливо, защитава правата не само на молителите, но и на всички, и дава възможност България да се върне към спазването на правата на човека и на свободата на вероизповедание.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове