Отношенията между църква и държава и тяхното равновесие

Отношенията между църква и държава и тяхното равновесие

{loadposition user10} В този брой ще прочетете четири изключително интересни и различни подхода към темата за баланса в отношенията църква държава. В търсенето на автори за тази тема сме се…
Прочети още
Отношения между държавата и църквата в гражданското общество

Отношения между държавата и църквата в гражданското общество

{loadposition user10} Държавата е политическа форма на човешката общност. Нейната цел е да обезпечи ефикасното задоволяване на общите нужди и общите интереси на хората, които живеят на нейната територия. Църквата…
Прочети още
Балансът на отношенията църква-държава в светлината на религиозните права и свободи

Балансът на отношенията църква-държава в светлината на религиозните права и свободи

{loadposition user10} Необходимостта от промяна на специалното законодателство в религиозната сфера и привеждането му в съответствие с модерните виждания за религиозната свобода беше дефинирана още в периода 1992-1993 г., но…
Прочети още
Положителни ефекти за църквата от процесите на секуларизaция в демократичните политически системи

Положителни ефекти за църквата от процесите на секуларизaция в демократичните политически системи

{loadposition user10} Какво е мястото на религията в секуларизираната политическа система нa модерната държава, изградена в развитите традиции на Реформацията и Просвещението. Как то изглежда, предвид реформисткия религиозен контекст на…
Прочети още
Отношенията между църква и държава в съвременното общество – реставрация на византийско-монархичния модел или изграждане на равноправно партньорство

Отношенията между църква и държава в съвременното общество – реставрация на византийско-монархичния модел или изграждане на равноправно партньорство

{loadposition user10} Отдайте Кесаревото кесарю, а Божието Богу (Мат. 22:21; Марк 12:17). Поддържането на балансирани отношения между Църквата и държавата в съвременните условия на изграждащо се демократично гражданско общество в…
Прочети още