Авторски права

СВОБОДА ЗА ВСЕКИ

 За разрешение на ползването на текст или изображение от нашия уеб сайт пишете на: editor@center-religiousfreedom.com.


 

На тази страница обясняваме смисъла и обсега на авторските права върху материалите в нашия сайт. Молим, всеки, който желае да ползва материали от сайта ни да се съобразява с тези условия.

Обяснение на целта и смисъла на авторското право

Смисълът на авторските права е не да ограничи читателите от ползата на нашето издание.  Авторските права дават защита срещу недобросъвестно ползване на чуждия труд в сферата на производството на интелектуален продукт.

Всяка статия – текст или образ – в нашия сайт са или оригинален материал писан или изработен специално за Свобода за всеки или такъв публикуван със съответното съгласие/разрешение от собственика на авторските права върху произведението. Нуждата от подобно съгласие/разрешение няма финансова мотивация за нас–ние не публикуваме с цел търговска или финансова печалба. Това изискване е по-скоро с цел:
(1) за наша информация относно хората и изданията, които се интересуват от нашите материали и тематика;
(2) насърчаване на колегиалното отношение между автори и издатели на интернет сайтове; и
(3) предотвратяване на злоупотреба с наши материали и с нашите принципи и стандарти на издаване в интернет.

Фактът, че живеем в „ерата на интернет”, което прави достъпът до информация бърз, удобен и демократичен, в никакъв случай не е оправдание за представяне на чуждия труд за свой.

За съжаление имаме редица подобни примери в живота на нашето издание. Случвало се е интернет издания и лични сайтове да копират и публикуват наши материали в своите уеб-страници, без да се съобразят с изискванията за разрешение/уведомление, които поставяме. Имахме и казус, в който известен вестник просто копира и сложи наша статия на своя интернет сайт и я обяви за своя, дори добавяйки, че материалът е писан „изключително” за тях. Въпреки стремежа ни към рзбиране на слабостите на човешката природа, подобен тип поведение и наглост трябва да бъдат адресирани категорично. В този конкретен случай “кражба” е точното описание на случката, поради съзнателното представяне на нечия чужда работа за своя.

Разбира се, не винаги въпросите, които възникват по повод на авторските права са свързани със злонамерени ползуватели. Често е нужно тълкуване на конкретната ситуация, особено, когато има различни мнения и липса на ясно изразени правила. В повечето случаи тези отношения могат да се уредят чрез кратка и колегиална комуникация.

Молим да имате предвид, че говорейки за “защита на авторското право” не се противопоставяме на „заимстването на идеи”. Въздействието на дадено четиво върху ума и чувствата на човека не е в обсега на авторското право. Ние не желаем да ограничаваме читатели и издатели в заимстването на идеи, застъпени в наши статии. Нашият протест е срещу безпардонно препечатване на статии, текстове и изображения в стил „1 към 1” и обявяването им за собственост на „копирчика” (включително чрез премълчаване на това кой е първоизточника). Това поведение е несправедливо и противозаконно.

Ние правим всичко възможно недобросъвестни или неинформирани ползуватели на материали от нашия сайт да прилагат правилния начин на ползване на чужди произведения. В същото време сме наясно, че това е процес, който зависи до голяма степен от съвестта на хората, а не от нашият „полицейски надзор”. Нашата цел е да публикуваме, а не да дебнем нарушители.

Справедливо и законно е когато някой ползва чуждо произведение, да не го представя като свое, а да укаже по ясен начин автора или носителя на правата. В случай, че носителят на авторските права изисква за ползването на даден свой материал ползувателя да поиска съгласие, това условие трябва да бъде уважено.

Правилният подход, когато някой желае да публикува целият текст на наша статия, е контакт с нас (собственика на авторските права) и поискване на съгласие. Ние сме в правото си да дадем такова съгласие или да откажем материалът да бъде ползван от молителя. Можем да разрешим публикацията, но като поставим определени условия. Но най-малкото – ясно сме указали как и къде може да бъде поискано разрешение за препечатване на наши материали.

Правата на автори на статии за Свобода за всеки

Всяка статия писана специално за нас (което включва над 90% от материалите ни в раздел “Броеве”) е изключителна собственост на „Свобода за всеки” до шест месеца от датата на публикуването на материала в интернет. След този срок авторът може да предлага статията писана изключително за Свобода за всеки на трети издания в електронен или печатен вид, без да е нужно да търси съгласие от нас.

Правата на трети лица

Трети лица, които не са автори на статии или изображения в сайта, или не представляват “Свобода за всеки”, могат да се ползват от материали в сайта ни, като препечатват целия текст на дадена статия, или част от него. Препечатване на целия текст на дадена статия е допустимо само след получено от нас разрешение за това.

За получаване на разрешение изпратете имейл на: editor@center-religiousfreedom.com.

В случаите, в които дадем разрешение за препречатване, обикновено поставяме условие да има линк към нашия сайт, по избор и към оригиналната статия в нашия сайт, и текст, който означава източника на материала с изрично упоменаване на “Свобода за всеки” и изписване на интернет адреса на сайта: www.svobodazavseki.com. Препоръчваме да добавите следния, или подобен на него, текст: „Оригиналът на тази статия се намира в цялост в сайта на „Свобода за всеки” – www.svobodazavseki.com – на адрес (тук следва линк към статията).”

Допустимо е да се цитира без разрешение част от наш материал в трети издания, но не повече от 25% от целия текст. В тези случаи е задължително да има линк към оригиналната страница, да е цитиран източника, тоест „Свобода за всеки” и/или автора.

Права на коментиращите

Авторите на кратки коментари в съответните модули под наши статии запазват авторското си право си върху своя коментар, ако са се идентифицирали с истинското си име и електронен адрес. Авторските права върху даден коментар не ни задължават по никакъв начин да го публикуваме. Публикацията на всеки коментар е привилегия и допускането му или отстраняването му е изцяло в рамките на решенията на собственика, редакторите и администраторите на сайта. Коментаторът не може да изисква корекции, промени и премахване на коментара си след като е публикувал коментара си. Коментиращите следва да спазват оповестените от нас правила за коментиране, както и да се съобразяват с ограниченията на модулите за коментиране.

Линкове към сайта

Линкове (интернет хипер-връзки, които водят от една страница в интернет към друга) към началната страница на Свобода за всеки или към отделни страници от сайта могат да бъдат поставяни неограничено, без никакво разрешение от нас.

Надяваме се тази статия да ви е била от полза. Молим, имайте предвид информацията в нея, ако се интересувате от препечатване на материали от уеб сайта на Свобода за всеки в електронен или печатен вариант.

www.svobodazavseki.com, www.svobodazavseki.org
© 2004-2014

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове