Брой 53: Наука и богословие. Доклади от международна конференция – Пловдив, 2019. Юли 2019 г.

Брой 53: Наука и богословие. Доклади от международна конференция – Пловдив, 2019. Юли 2019 г.

Съдържание - Редакционна бележка 3 - Връщане към основите: заблудата на научната есхатология 6 - Богословие на мисията на Църквата в светлината на квантовата механика 27 - Динамика във взаимовръзките…
Прочети още